Rettferdig fordeling av økonomi, likestilling og skilsmisse i islam

Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Chudasama vil fremme innvandrerkvinners perspektiv i ny bok hun gir ut - 14.06.2024 Innvandrergutter har oftest opplevd psykiske krenkelser i idretten - 14.06.2024 Stortinget vedtar forbud mot søskenbarnekteskap - 13.06.2024 Hikmah-huset inviterer til vårt første seminar «rettferdig fordeling av goder og […]
Hikmah-huset inviterer til vårt første seminar «rettferdig fordeling av goder og byrder- økonomi, likestilling, og skilsmisse i islam. Seminaret er en del av et større prosjekt som fokuserer på kunnskapsstyrking og nettverksskaping for muslimske kvinner i Norge.
Behovet for rettferdighet er likt mellom kjønnene. Ikke bare kritikk og dekonstruksjon, men hvordan bygge nye relasjoner og hvordan finne løsninger. Hvordan blir menneskerettigheten ivaretatt når norsk rett møter muslimsk fiqh, muslimsk familierett? Har norske myndigheter kunnskap om økonomi, fordeling av goder og skilsmisse? Hvorfor får ikke muslimske kvinner lik tilgang til religiøs skilsmisse som menn?
I samtalen stiller vi spørmål om økonomi, likestilling og skilsmisse og utfordrende skjæringspunkt mellom religiøse tradisjoner og sekulær lovgivning.
I panelet deltar fire personer med ulike perspektiver:
Faruk Tezric, Imam DIF Bosnia-Herzegovina i Norge
Fakhra Salimi fra Mira-Senteret
Tone Linn Wærstad, Professor i rettsvitenskap
Laial Ayoub, forfatter og samfunnsdebattant
Moderator: Rania Jalal Al-Nahi
Tid: 08.11, kl. 18.00-20.00
Sted: Sted: Litteraturhuset i Oslo, Sal Kverneland
Bakgrunn: Hikmah-huset Ideell organisasjon med formål om å fungere som et ressurssenter. Vi skal tilby rom for religiøs og åndelig utfoldelse og jobbe aktivt for sosial rettferdighet ved å motvirke utenforskap og negativ sosialkontroll. Samtidsrelevant forskning og akademisk tilnærming til islam setter føring for foreningens arbeid.
Hikmah skal være et fysisk sted for åndelig utfoldelse, konstruktiv samtale og lærdom, og være en inkluderende forsamling som deltar aktivt i det norske samfunn.