Hva skjer med “barnets beste” etter Mustafa?

Vi møter Mustafa Hasan, Leo Ajkic, Utlendingsnemnda (UNE) og politikere.

Samtale med Mustafa Hasan og Leo Ajkic
• Mustafas erfaringer og tanker om barn og unge i samme situasjon.
• Leo Ajkic har fulgt Mustafa og andre i møte med norsk asylpolitikk. Noen tanker han har gjort seg underveis.

NOAS utfordrer Utlendingsnemnda (UNE)
• Hvilket handlingsrom har UNE for å ivareta barnets beste? Setter Mustafa-saken presedens for lignende saker?

Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen (NOAS) og kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster (UNE) debatterer.

Hva gjør politikerne?
• NOAS mener politikerne må gripe inn og tydeliggjøre regelverket slik at barns beste får mer vekt i utlendingssaker. Er politikerne enig? Vi møter blant annet:

  • Grete Wold (SV)
  • Sofie Høgestøl (Venstre)

Generalsekretær Pål Nesse i NOAS leder programmet.

Tid: 17.02, 18-30-20.00
Hvor: Litteraturhuset