Innvandrerkvinner deltakelse i arbeidslivet

 

PROGRAM

10:30           Registrering, kaffe og te
11:00           Velkommen v/ OASENs daglig leder, Susana Biamon
11:10           OSLO KOMMUNE. Ordfører Marianne Borgen åpner seminar
11:30           LDO. Fakta om innvandrerkvinner arbeidssituasjon
11:50           IMDI. Hva gjør regjering?
12:10           LO. Muligheter og rettigheter
12:30           Spørsmål fra salen og diskusjon
13.00           Mingling og servering
13:30           Underholdning
14:00           Slutt

VEL MØTT!
Påmelding: 25. April Kl. 12.00  Susana Biamon, Daglig leder OASEN
Tlf: 474 69 270   E-post: [email protected]