“Familieliv – hvordan unngå (for mye) mas og krangel”

 

➢HVORDAN KAN VI FÅ FAMILIEN TIL Å FUNGERE PÅ EN GOD MÅTE?
➢HVORDAN UNNGÅ (for mye) MAS OG KRANGEL?
➢GODE RUTINER, HVA ER DET?
➢UNNE OG GLADE BARN OG UNGE…
➢HVORDAN KLE BARNA BEST MULIG OM VINTEREN?
➢GRENSESETTING