Skal lommebok og tro avgjøre tilgangen til verdige seremonier?

Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Første mann med flerkulturell bakgrunn vinner DIXI-prisen - 24.05.2024 – Vil ikke ha «mangfoldsvasking» - 24.05.2024 Nederland får Europas hardeste asylpolitikk - 23.05.2024 Hvordan vil Oslo-partiene sikre at alle innbyggere i hovedstaden har tilgang til egnede lokaler ved hendelser og livsfaser […]

Hvordan vil Oslo-partiene sikre at alle innbyggere i hovedstaden har tilgang til egnede lokaler ved hendelser og livsfaser som framkaller behov for seremonier og fellesskap?

Behovet for verdige riter, seremonier og fellesskap ved store overganger og livshendelser er dypt forankret i oss som mennesker. Selv om Oslo har en solid dekning av høyverdige kirkebygg for disse formålene, er det mangel på bygg som kan benyttes av alle. Spesielt med plass til mange.

Utfordringen ble tydelig illustrert da Shabana Rehman skulle begraves tidligere i år. Oslo
manglet store og verdige seremonirom for å imøtekomme ønskene og behovene til familie og pårørende. Heldigvis åpnet kommunen rådhuset og staten tok seg av kostnadene.

Men hva med alle som ikke har muligheter til å få dekket kostnadene av staten?
Oslo er en by med et stort mangfold. Hvem skal vi stemme på for å sikre at enhver borger, uavhengig religiøs tilhørighet, livssyn eller økonomi, møter likeverdighet ved betydningsfulle hendelser og livsfaser som framkaller behov for seremonier og fellesskap?

Program:
Kl. 18:00 – Velkommen v/ Morten Guldberg, leder Human-Etisk Forbund Oslo
Kl. 18:05 – Begravelser: hva ønsker de etterlatte? v/ Terje Eid-Hviding, daglig leder i Fonus
Begravelsesbyrå
Kl. 18:20 – Politisk debatt
• Oslo Høyre: Arve Juritzen
• Oslo AP: Abdullah Alsabeehg
• Oslo SV: Sarah Safavifard
• Oslo Venstre: Anna Dåsnes
• Oslo MDG: Shoaib Sultan

Moderator: Tone Foss Aspevoll