100 år med Sadegh Hedajat – modernismens grunnlegger i persisk litteratur

Du store verden! og Den iranske forfatterforeningen i eksil inviterer fredag 21. og lørdag 22. februar kl. 16 til en markering av den iranske forfatteren Sadegh Hedajat på Deichmanske bibliotek - Grünerlökka filal.

Dag 1: Norsk / engelsk tale, Dag 2: farsi / engelsk tale.

Gratis inngang

Fredag vil seminaret bli holdt på norsk og engelsk, lørdag på farsi og engelsk. De to Hedayat-kjennerne Shadab Vajdi og Homa Katouzian er invitert fra England for å holde innlegg begge dager. På fredag samles det dessuten et panel av Hedajatkjennere, samt representanter fra institusjoner bak utgivelsen av Hedajats bok “Den blinde ugla” på norsk.

Den iranske forfatteren Sadegh Hedajat regnes som den fremste fornyeren av iransk dikting i det 20. århundret. Han ble født i Tehran 17. april 1903 og begikk selvmord i Paris i 1951. Av det Hedajat rakk å gi ut, står det modernistiske prosaverket “Den blinde ugla” (1940) som det fremste.

Ettertiden har gitt Hedajat klassikerstatus – i hjemlandet , Midt-Østen og i den vestlige verden. Han er i dag en av de mest leste og diskuterte forfatterne i sitt eget hjemland. Arbeidene har vært gjenstand for en rekke akademiske studier. “Den blinde ugla” er oversatt til mange språk og kom for første gang på norsk i 2002 (Aschehoug forlag, til norsk ved Johannes Gjerdåker).

I april 2003 er det hundre år siden Hedajats fødsel. I den sammenhengen har Den Iranske Forfatterforeningen i Eksil tatt initiativ til markeringer i flere land. Den norske avdelingen for Den Iranske forfatterforeningen i eksil bidrar sammen med Du store verden! til en norsk markering på Deichmans bibliotek.

Til markeringen har Den Iranske Forfatterforeningen i Eksil og Du store verden! invitert de to Hedayat-kjennerne Shadab Vajdi og Homa Katouzian fra England til Norge. Første dag vil det også settes sammen et panel. Dette inkluderer de to gjestene over, samt oversetteren Johannes Gjerdåker, Mari Finess fra Norsk kulturråd og Asbjørn Øverås fra Aschehoug. Gjerdåker vil lese fra den norske oversettelsen av “Den blinde ugla”.

Shadab Vajdi er selv en respektert dikter. Hun har Ph.D. i persisk lingvistikk. Homa Katouzian er samfunnsviter, litteraturkritiker og poet. Han har utgitt en rekke bøker, inkludert “Sadeq Hedayat, the Life and Legend of an Iranian Writer”.