Giske foreslår Mangfoldsår i 2008

0Shares

Målet er å få et mer samlet grep om den statlige innsatsen for å fremme kulturelt mangfold.

– Kulturfeltet er et av de viktigste områdene for å skape fullverdig deltakelse i et flerkulturelt samfunn, understreker statsråd Giske. Soria-Moria-erklæringen slår fast at regjeringen vil synliggjøre det flerkulturelle perspektivet på alle felter i kulturlivet, og bidra til å skape møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer.

Målet med markeringsåret er at aktiviteter og prosesser gjennom året skal bidra til:

* stimulere nye og eksisterende miljøer som arbeider med å fremme kulturelt mangfold.
* styrke etablerte kulturinstitusjoners samhandling med utøvere og publikum med minoritetsbakgrunn.
* utvikle det flerkulturelle perspektivet innenfor tiltaks- og tilskuddsordninger.
* etablere arenaer der de ulike aktørene kan utfordre hverandre.
2008 skal markere starten på en utvikling der stimulering av kulturelt mangfold blir et markant og gjennomgående trekk ved norsk kulturpolitikk.

En prosjektgruppe skal samordne planleggingsarbeidet for et kulturmangfoldsår i 2008. Gruppen skal bestå av institusjoner og organisasjoner som representerer minoritetskulturer og etablerte kulturinstitusjoner og organisasjoner fra “majoritets-Norge”.