Ønsker kulturøy for flerkulturell kunst og kultur

0Shares

Nordic Black Theatre, Stiftelsen Horisont og Cosmopolite ønsker å utvikle et kraftsenter for flerkulturell kunst og kultur.

Norsk kulturråd bevilger 500 000 kroner til arbeidet med å videreutvikle konseptet.

På Snelda planlegges aktiviteter som blant annet konserter, teaterforestillinger og teaterskole.