Hva er etnisk diskriminering?

0Shares

Du trenger ikke å akseptere det. Du har rett til å si fra om og kjempe mot forskjellsbehandling som oppstår på grunnlag av nasjonalitet, trosbekjennelse, hudfarge eller etnisk opprinnelse. Diskriminering er noe som ikke nødvendigvis er forårsaket av rasisme, og
behøver ikke engang være bevisst eller intensjonelt.

Eksempler på diskriminering

Politiet avhørte bare nordmannen ved en bilkollisjon mellom en nordmann og en utlending. Nordmannens versjon ble trodd, mens utlendingens versjon ikke ble tillagt noe vekt.
En kvinne ble nektet å bære (tradisjonelt/religiøst) hodeplagg på jobb. Hun fikk beskjed om at hun ville miste jobben hvis hun ikke tok av seg hodeplagget.

En arbeidstaker med innvandrerbakgrunn ble ikke ansatt i fast stilling til tross for lang erfaring og gode kvalifikasjoner. En person med dårligere kvalifikasjoner og mindre erfaring ble ansatt.

Hva gjør du hvis du blir utsatt for diskriminering?

Senter mot etnisk diskriminering har laget en kort innføring i lovene og reglene rundt diskriminering og forskjellsbehandling i Norge, samt råd om hva folk skal gjøre når de møter diskriminering.