Innvandrere i media

Hvordan er innvandrere fremstilt i media? Og hvordan påvirker dette nordmenns holdninger til innvandrere?

Gjengoppgjør, omskjæring, æresdrap, arrangerte ekteskap, islam, arbeidsledighet, terrorisme og rasisme har fått stor oppmerksomhet i mediene. Selv om det er større bevissthet rundt hvordan mediene dekker disse sakene virker mediebildet fremdeles stigmatiserende.