Mindreårige asylsøkere

0Shares

I løpet av årene 1990 til 2001 har det kommet til sammen 3.395 enslige mindreårige til Norge.

De største ankomstene har vært i årene 1999 – 2001, med over 500 ankomster årlig.

I 2002 kom det til sammen 921 enslige mindreårige til Norge. Tallet omfatter også enslige mindreårige som har kommet som overføringsflyktninger og som familiegjenforente.