Innvandrerdebattens vokter

– Mitt poeng har vært å minne om at rasisme er et sosialt forhold. Det betyr å se bort fra hele det individualiserende spørsmålet om hvem som er rasister, og i stedet spørre i hvilken grad og på hvilke måter mennesker begrunner sine handlinger ut fra ideologier eller biter av ideologier, som direkte eller indirekte medfører et begrep om rangerte “raser” eller uforenlige “kulturer” og religioner, sier forskeren.

Hun mener det er lite rimelig å kalle andre mennesker for rasister, bortsett fra når de selv erklærer seg som det.

– Den typen skjellsord fremmer bare egen selvfølelse og hindrer dialog. De populistiske politiske vindene som feier over Europa – med økende innflytelse på hele det politiske spektrum – gjør samtidig at det nå er viktigere enn på lenge å få til en informert offentlig debatt om trekkene ved dagens talemåter og medfølgende praksis som har en rasistisk logikk, sier Gullestad.