Pris til fagbok om rasisme

Prisen er på 40.000 kroner.

Jury for premieringen er Statens bibliotektilsyns rådgivende utvalg for barne- og ungdomslitteratur. Til juryarbeidet utnevnes det i tillegg to bokillustratører og to personer med spesialkompetanse på tegneserier.

Juryen mener at boken “Nelson Mandela – et liv i kamp mot undertrykking og rasisme” gir “et nært og personlig bilde av en person som står som et symbol for frihet og likeverd i vår tid.”

Linné har vært engasjert i Sør-Afrika spørsmål både faglig og privat. Linné er født i Akershus. Han var med på å starte “Fellesrådet for Sør-Afrika” på 60-tallet som i dag heter “Fellesrådet for det sørlige Afrika”. Han har arbeidet som forsker ved Nordiske Afrikainstitutet i Uppsala og ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, i følge NTB.