– Filmbransjen svikter innvandrerne

0Shares

Det er blitt laget få filmer fra det flerkulturelle Norge, og de få som på en eller annen måte berører temaet framstiller innvandrere som stakkarslige ofre. Det er konklusjonen i en hovedoppgave fra Universitetet i Oslo som Kulturnytt har omtalt denne uka.

Stein Slyngstad savner filmer som kan belyse den flerkulturelle virkelighet folk i Norge nå lever i.

– Jeg er ikke så opptatt av politisk korrekte filmer om det flerkulturelle Norge. Det bør lages filmer om og for folk som bor i Norge, og her hører det flerkulturelle til.

Stein Slyngstad etterlyser også flere regissører med innvandrerbakgrunn.

– Det er et altfor lavt innslag av folk med innvandrerbakgrunn i norske filmer. Det synes godt på lerretet, og det mener jeg er kritikkverdig. Vi bør se på holdninger og de muligheter vi har for å rekruttere folk inn i filmmiljøet, og der skal vi bestrebe oss på å jobbe så inkluderende som mulig, sier Erik Poppe som sto bak filmen “Schpaa” fra i 1998.