Danseforestilling til minne om tsunami-ofrene

0Shares

Forestillingen var til minne om tsunami-ofrene og ble fremført av elever fra Sivanjali Narthanalaya under regi av danselærer Malathy Yogendran, som driver institusjonen.

Forestillingen bestod blant annet av en dans som tok for seg tenkte hendelser før og etter tsunamiens angrep. Både eldre og yngre elever deltok med glans og fremførte en meget vakker og rørende forestilling. Blant æresgjestene var statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kjell Erik Øie.

Sivanjali Narthanalaya er en institusjon som underviser i klassisk dans som stammer fra India, nemlig Barathanatyam. Denne dansen har røtter flere tusen år tilbake, til hinduismens eldste templer og skrifter. Bharatanatyam kan fortelle historier, og er basert på litterære og musikalske komposisjoner.

Skolens elever har ved flere anledninger opptrådt både for tamilske og norske kulturbegivenheter, blant annet også på konserthuset på 17.mai.

Tamilene mener kultur er viktig for mennesket og derfor er de opptatt av å bevare denne verdifulle kulturen i de landene vi har innvandret til. I tamilske skoler og andre private danseinstitusjoner gis det undervisning i Bharathanatyam fra barnestadiet, selvsagt med foreldrenes iver til å bevare deres kultur.

I år er det 12 år siden institusjonen ble opprettet og har i dag opp mot 100 elever som lærer denne dansen. I løpet av denne tiden har minst 20 av Malathy Yogendrans elever fullført den internasjonale eksamen i dans, som består av åtte grader og de har tilegnet seg tittelen som danselærer. Disse eksamenene holdes hvert år, hvor det kommer sensorer og eksaminatorer fra England som reiser rundt i Europa og eksaminerer.