Maktskifte i Bulgaria: Bulgarsk valg i Oslo

Det bulgarske sosialistiske parti (BSP) vant 31 prosent av alle stemmene. Partiet Nasjonal Bevegelse Simeon II (NDSV), som sitter i den nåværende regjering, kom på annen plass med 19 prosent av stemmene.
Valglokale var åpent i den bulgarske ambassaden i Oslo der 92 gyldige stemmer ble avgitt. I Oslo er det nåværende regjeringsparti med eks-kongen Simeon II i spissen vinner av valget og fikk 35 av de 92 gyldige stemmene. Andre plassen ble delt mellom sosialistene som fikk 14 stemmer og overraskende nok, et nasjonalistisk parti som kalles Ataka, som også fikk 14 stemmer.
Syv partier går inn i det nye bulgarske ”storting”. Alle partiene, bortsett fra Ataka, har som sine mål å lede Bulgaria inn i EU. Tre høyreorienterte partier, som før var en del av den samme koalisjonen, Union av demokratiske krefter, vant hver mellom 5 og 8 prosent. Et annet innflytelsesrikt parti fikk 12 prosent – Bevegelsen for rettigheter og friheter, som er støttet av den etnisk tyrkiske befolkning i Bulgaria.
Valgdeltakelsen i Bulgaria var på 55 prosent.
Totalt 60 mennesker som er bosatt i forskjellige deler av Norge hadde registrert seg på forhånd for å stemme.

Engasjerte bulgarere
Valget var en god anledning for bulgarere bosatt i Norge til å treffes, slå av en prat om hjemlandet og dele sine håp og forventninger om Bulgarias fremtid.
Elena Karagiozova kom med sitt lille barn og Utrop spurte hvorfor det er viktig for henne å stemme. Hun stemte fordi på den måten er hun en del av forvaltningen av landet, selv om det er et lite bidrag. Det var lett å bestemme hvem hun skulle stemme på selv om det var mange kandidater. Karagiozova sier at også da hun bodde i Bulgaria, har hun alltid brukt stemmeretten sin. Hun syns det første de nyvalgte stortingsrepresentantene må behandle, er de avgitte løfter til EU, som for eksempel bekjempelsen av korrupsjon, forbedring av rettsvesenet og å bli kvitt medlemmene av den tidligere statssikkerhetstjenesten fra viktige statsstillinger. Det hun håper på i fremtiden er at ting normaliseres og folk begynner å leve bedre.
Utrop snakket også med Rossitza som sier at hun deltar i valget fordi dette er en måte å forandre noe på. Hun bor permanent i Norge og sier at ved å avgi stemmen sin, føler hun seg knyttet til Bulgaria. Hun tenker at det stortingsrepresentantene bør gjøre først er å jobbe for Bulgarias interesser og ikke for andre. Hun tror at områder som trenger spesiell oppmerksomhet er rettsvesenet, helsevesenet og utdanningssektoren. Rossitza kommer med sin norske mann Kristian, som sier at hvis det ikke var for hans bulgarske kone, ville han ikke visst at det var valg i Bulgaria. Han sier han har fått et inntrykk fra sin kone av at det var vanskelig å finne noen å stemme på.
Utrop snakket også med tannlegen Plamen Trifonov som kom fra Sandefjord med familien sin for å avgi sin stemme.
– Jeg er oppstemt på grunn av valget. Jeg har ikke stemt før. Før da jeg bodde i Bulgaria, var jeg ikke interessert i politiske spørsmål, men i løpet av årene begynte jeg å bli mer og mer interessert, sier han.
Da han var i Bulgaria, ville han mest lære seg norsk for å komme til Norge, men etter at han kom hit, så han at heller ikke alt er perfekt her.
– Det jeg håper for Bulgaria i fremtiden er at ting ikke forverres. Jeg har ingen håp om at det blir noen forandringer etter at landet blir medlem av EU.
Han sier at det var lett å finne et parti å stemme på selv om det var 22 registrerte partier. Trifonov sier at uansett hvor han bor, vil han at det er fint i Bulgaria også fordi han ikke vet når eller om han vil flytte tilbake.
Utrop slår av en prat med Evgeni, som jobber i matvare foredlingsindustrien. Utrop spør hva er det at han stemte for i dag.
– Jeg stemte mot politikken til lederen av de bulgarske tyrkere, Ahmed Dogan. Jeg vil ikke at han skal regjere over oss, sier han.
I år har det tyrkiske partiet hatt sin beste valg noensinne, kommenterer bulgarske medier.
Videre sier Evgeni at han ikke ønsker at politikerne skal gi bort Bulgaria billig. – Bulgaria har fått rykte som et land med billig arbeidskraft. Jeg har hørt at de største konsernene i Bulgaria har inngått avtale om ikke å betale høye lønner i Bulgaria, fordi det er regjeringen vår som tillater det, sier han.
Alle snakker om EU, men den går i oppløsning. Politikerne må først og fremst tenke på Bulgarias interesser, og så på EU, sier han.
Han påpeker at han ikke ser noen forskjell i kvaliteten på matvarer som produseres i Bulgaria og i andre europeiske land. Men EU pålegger Bulgaria veldig høye krav ved produksjonsprosessen, som ikke engang blir ivaretatt i resten av Europa. Han mener dette blir gjort for å beskytte europeiske matprodusenters interesser.
Han kommenterer også pålegget fra EU om nedleggelsen av et stort kjernekraftverk i Bulgaria som er et av kravene for at Bulgaria blir medlem av EU. Han tror dette er diktert av økonomiske interesser slik at Bulgaria blir avhengig av importert energi, mer enn det at kjernekraftverket må stenges på grunn av miljø hensyn.
Evgeni sier at bulgarerne, gjennom sine forfedre trakerne, er blant det eldste folket i Europa. Han syns at folkene som bor rundt Bulgaria, som tyrkere og grekere, ikke gir nok kreditt til opprinnelsen av, eller rett og slett stjeler bulgarske skikker og tradisjonelle matretter, som fetaost, tzatziki og moussaka, og også tradisjonen av å danse på glødende kull.
– Vi må ikke tillate å bli frastjålet bulgarske ting, sier Evgeni.
Han føler at det nye stortinget bør satse på de små og mellomstore bedriftene og på turismen.
I de kommende dager vil partiene diskutere sammensetningen av den nye regjering, mulige koalisjoner seg i mellom og hvem som skal bli statsminister.