Selger boliger langt over takst

En stikkprøvekontroll som Forbrukerombudet har gjennomført hos 23 eiendomsmeglerforetak i Oslo, Bergen og Trondheim, viser at 20 prosent av de undersøkte boligsalgene endte med en salgspris som lå mer enn ti prosent høyere enn prisantydning.
På lett norsk
Latest posts by På lett norsk (see all)

Eiendomsmeglerne i Bergen synes å ha dårligst samsvar mellom prisantydning og faktisk salgspris: 44,9% av overdragelsene skjer til priser høyere enn 10% over prisantydning.
Meglerne i Trondheim ser ut til å treffe best i og med at 8,7% av boligene selges til mer enn 10% over prisantydning, mens tallet for Oslo er 20,8%.
På kjedenivå er det Garanti og DnB NOR Eiendom som har flest overdragelser som ligger mer enn 10% høyere enn prisantydning, med henholdsvis 36,2% og 29%.
Tallene for de enkelte meglerfirmaene viser at Aktiv Eiendomsmegling Bergen og Garanti Eiendomsmegling Bergen skiller seg ut med flest salg over prisantydning, med henholdsvis 69,9 % og 57,1% av overdragelsene der salgsprisen lå mer enn 10% over prisantydning.

(Kilde: Forbrukerombudet)