Innvandrer? Jeg?

Author Recent Posts Alfredo Biamont Latest posts by Alfredo Biamont (see all) Etterlyser fokus på andre faktorer enn kultur og religion som årsaker til høy smitte - 22.04.2021 Sanitære kontrollregler styrkes i Oslo byggeplasser - 02.03.2021 Årets ERAS festival finner sted 24. og 25. august - 03.08.2019 En innvandrer er en immigrant. En som har […]

En innvandrer er en immigrant. En som har emigrert fra sitt hjemland, sitt fødeland og reist til et annet land, av ulike årsaker.
Så kan vi tenke oss at denne innvandreren har kommet til Norge, en gang på 70-tallet, og slått seg ned i for eksempel Oslo. Han har kommet som arbeidsinnvandrer, slik mange gjorde på 70-tallet og begynte å jobbe på en av de mange fabrikkene vi hadde her i landet på den tiden. Han bodde i en liten leilighet på Tøyen eller Grønland, og sendte månedlig penger hjem til familien.
Etter fem til seks år, kanskje mer, har denne innvandreren spart sammen nok penger til å kjøpe seg en litt større leilighet, han har også giftet seg og fått sin kone til Norge. De har etter hvert fått barn, som kanskje ble født på Aker sykehus. Disse barna har vokst opp, begynt på skolen, tatt videregående og har nå blitt cirka tjue år gamle.
Så sitter jeg her, i år 2005, og leser om innvandrerungdom som har gjengoppgjør.
Innvandrerungdom som dropper ut av skolen, doper seg, gjør hærverk og bare lager bråk. Det får i hvert fall meg til å undre over; Hvem snakker de om? Hvilke ungdommer? De fleste jeg kjenner er født og oppvokst i Norge. Er de innvandrere? Men hvordan? De har da vel ikke flyttet til Norge. Vi er født og oppvokst her. Norge er vårt hjemland, det er her vi hører hjemme. Jeg nekter å bli fremmedgjort. Jeg er ikke en fremmed.
Og ofte hører man: “av utenlandsk opprinnelse”. Det de egentlig sier er: “en mørkhudet”. Aldri hørt noen si “av utenlandsk opprinnelse” om en svenske eller danske, for det ser man ikke. Det kan like gjerne være en nordmann.
Statistisk sentralbyrå (SSB) har også stemplet meg som innvandrer, skuffende nok. Men jeg prøver så godt jeg kan å leve opp til det stempelet jeg har fått, “innvandrer”, og har derfor anlagt bart (i god pakistansk tradisjon) og bruker pakistanske klær (nesten) hele tiden. Tusen takk til SSB for at de opplyser meg og alle andre om hvor jeg hører hjemme.
Avslutningsvis vil jeg nok en gang si, jeg er ikke en innvandrer, heller ikke en 2. generasjonsinnvandrer. Jeg sier det samme som Kadafi Zaman sa, jeg er en førstegenerasjonsnordmann. Med det så håper jeg pressen og media skjerper seg, nok en gang, og en siste melding til SSB: Deres definisjon av en innvandrer er helt bak mål.