Når kan du gjøre HVA?

Du har egne rettigheter fra du er født, for eksempel retten til å ha et navn, statsborgerskap eller rett til å mene noe om hvor du skal bo hvis foreldrene dine ikke bor sammen.

Alle er umyndige frem til de fyller 18 år og defineres som barn i FNs konvensjon for barns rettigheter.

til 18 år
• Du har rett til omsorg og omtanke fra foreldre eller  foresatte.
• De har rett og plikt til å ta avgjørelser på dine vegne
• Ettersom du blir eldre skal foreldrene dine lytte stadig mer til hva du mener, før de bestemmer for deg.
• Du har rett til regelmessig kontakt med både mor og  far selv om de bor hver for seg.
• Når du er i stand til å ha egne meninger, skal du informeres og gis anledning til å uttale deg. Din mening skal tillegges vekt i samsvar med hvor gammel du er og hvor moden du er.
• Det er ikke lov å slå barn.
• Du har rett til hjelp fra barnevernet hvis du har det vanskelig eller er i nød.
• Du har rett til nødvendig he lsehjelp der du bor.
• Er du på sykehus har du rett til å ha minst en av foreldrene hos deg hele tiden.
• Har du spesielle behov eller problemer, har du rett til særskilt hjelp.
• Foreldrene dine har rett til å være hjemme fra arbeid når du er syk, i et begrenset antall dager, til og med det året du fyller 12.
• Du kan se filmer som er tillatt for alle.
• Alle under 16 kan fiske uten å betale fisketrygdavgift.

4 år
• Sammen med en voksen kan du se film med aldersgrense 7 år.

6 år
• Du har rett og plikt til å gå på skolen.
• Du har rett til å få et eget undervisningsopplegg hvis du trenger det.

7 år
• Du skal få uttale deg i saker som angår dine personlige forhold.
• For eksempel hvor du skal bo og hvor du skal tilbringe ferien hvis foreldrene dine er skilt, eller hvis du har kontakt med barnevernet.
• Du kan se på film med aldersgrense 7 år, alene eller sammen med andre barn.
8 år
• Sammen med en voksen kan du se film med aldersgrense 11 år.

9 år
• Fra og med femte klasse kan du velges inn i elevrådet og fremme
• saker for samarbeidsutvalget på skolen.

11 år
• Du se på film med 11års aldersgrense alene eller sammen med andre barn.

12 år
• Du skal få uttale deg i saker som angår dine personlige forhold. For eksempel hvor du skal bo og hvor du skal tilbringe ferien hvis foreldrene dine er skilt, eller hvis du har kontakt med barnevernet. Det skal legges stor vekt på det du mener.
• Du kan ikke adopteres uten å ville det selv.
• Du kan nekte å skifte etternavn selv om en av foreldrene dine gjør det.
• Hvis du vil skifte etternavn må foreldrene dine være enige i det og søke for deg.
• Sammen med en voksen kan du se på film med aldersgrense 15 år.
• Foreldrene dine har rett til å være hjemme fra arbeid når du er syk, i et begrenset antall dager, til og med det året du fyller 12.

13 år
• Du kan ta arbeid som for eksempel barnevakt, avisbud eller jordbærplukker. Arbeidet må være enkelt, og det må ikke gå utover skole eller helse. Foreldrene dine må være enige i at du arbeider.
• Du slipper å betale skatt dersom du tjener mindre enn fribeløpet.

14 år
• Vergen din skal høre på hva du mener før hun eller han tar avgjørelse om dine økonomiske forhold. (F.eks. hvis mor eller far skal bruke sparepengene dine til noe.)
• Du kan ta jegerprøven og være med en voksen jeger på jakt.
• Det er den voksne som har ansvaret.

15 år
• Du er over den kriminelle lavalder og kan bli straffet med fengsel eller pengebot hvis du bryter loven.
• Du kan settes i varetekt, men dine verger skal varsles og har
bestemte rettigheter
• Du har rett til å ta vanlig lønnet arbeid, men foreldrene dine kan si opp avtalen hvis din ”oppfostring og velferd krever det”.
• Du har rett til å bestemme over pengene du har tjent selv, men foreldrene dine kan sette grenser.
• Du kan velge utdanning selv.
• Dersom barnevernet har bestemt noe over deg som du ikke er enig i, kan du klage på egen hånd. Du har rett til å se papirene som barnevernet har i din sak.
• Du har rett til en plass i videregående skole etter du er ferdig med ungdomsskolen.
• Du har rett til å melde deg inn og ut av foreninger og kirkesamfunn.
• Du kan gå alene på kino med 15 års aldersgrense.
• Du kan øvelseskjøre på lett motorsykkel eller moped på bestemte vilkår.
• Alle under 16 kan fiske uten å betale fisketrygdavgift.

16 år
• Du er over den seksuelle lavalder.
• Du har rett til å nekte foreldrene å få vite at du har vært hos lege.
• Du kan øvelseskjøre bil. Ledsageren må ha fylt 25 år og ha hatt sertifikat sammenhengende i over 5 år. Bilen skal ha L-skilt i bakruten og et ekstra speil på innsiden.
• Du kan ta mopedførerbevis og førerprøven for lett motorsykkel og traktor.
• Du kan gifte deg med foreldrenes og myndighetenes godkjenning.
• Du kan selv bestemme å få utført abort. Før du er 16 kan du også få utført abort, men da skal foreldrene dine vanligvis si sin mening. Hvis de sier nei, avgjør fylkeslegen søknaden.
• Du har rett til å søke lån og behovsprøvd stipend til videregående opplæring.
• Du kan ta seilflysertifikat eller begynne med fallskjermhopping hvis
foreldrene dine tillater det.
• Du kan kjøre traktor som ikke går fortere enn 30 kilometer i timen.
Til dette trenger du ikke førerkort. Du kan ikke kjøre på offentlig vei.
• Du kan gå på småviltjakt alene, og storviltjakt under oppsyn av en voksen.

17 år
• Du kan øvelseskjøre med tung motorsykkel på bestemte vilkår.

18 år
• Du er myndig og har alle rettigheter.
• Du har stemmerett ved valg.
• Du bestemmer selv i personlige og økonomiske saker
• Du kan ta førerkort for bil og tung motorsykkel
• Adopterte barn har rett til å vite hvem deres biologiske foreldre er, hvis det er kjent for myndighetene.
• Du kan gå på storviltjakt alene, og kjøpe jaktvåpen.
• Du kan kjøpe sigaretter, vin og øl, men ikke sprit.

Kilde: Barneombudet