Fargeløs innvandringspolitikk

Author Recent Posts Kommentar Latest posts by Kommentar (see all) Sannheten om Vladimir Putin - 21.09.2006 Sirkusartister - 06.09.2006 Fabricating Terrorism - 06.06.2006 Det ser ut til at Ap følger Høyres stramme linje på asylsaker såvel som familiegjenforening. Og Ap går kanskje enda lenger enn Høyre, og vurderer strengere krav til den som vil hente […]
Kommentar
Latest posts by Kommentar (see all)

Det ser ut til at Ap følger Høyres stramme linje på asylsaker såvel som familiegjenforening. Og Ap går kanskje enda lenger enn Høyre, og vurderer strengere krav til den som vil hente ektefelle fra hjemlandet etter dansk modell som av Europarådets menneskerettighetskommissær og Institut for Menneskerettigheder ble betegnet som diskriminerende og i strid med menneskerettighetene.

De siste årene har UDI erstattet “familiegjenforening” med “familieinnvandring” – altså erstatter et begrep knyttet til internasjonale rettigheter, med et begrep á la Carl I. Hagen. En menneskerett som handler om å leve sammen med sin familie reduseres nå til å handle om innvandring, og dermed noe som skal kontrolleres. Nå skal politikere skille mellom familiegjenforening og familieetablering: “Nyetablerte eller potensielle familier nyter forutsetningsvis mindre vern enn fast etablerte familier,” heter det i følge loven som trådte i kraft i februar. Dette er uten tvil forskjellsbehandling.

KrF-regjeringens maktperiode var preget av paradoksalt nok umenneskelige tilstander. Ureturnerbare flyktninger ble satt på gaten uten mat eller tak over hodet. Antall kvoteflyktninger ble redusert og FN kritiserte Norge for brudd på menneskerettigheter. En rød-grønn regjering lovet i Soria Moria erklæringen å “øke kvoten for overføringsflyktninger fra FN til i første omgang
1 500.” Men det hele endte med at regjeringen nøyde seg med å opprettholde den forrige regjeringens linje om en kvote på 1 000 personer i 2006, “i denne omgang”.
Flere saker har dukket opp i det siste der Utlendingsnemda (UNE) ga avslag og søker ble kastet ut av landet noe som senere viser seg å ha alvorlige konsekvenser for søkeren.

Multihandikappede Gresa Korcaj (6) ble sendt tilbake til Kosovo og døde halvt år etter. Ramanan Inbaratam som ble sendt tilbake til Sri Lanka ble drept for en måned siden. Og den blinde barnesoldaten Mussie til Etiopia Tewold er fare for å bli sendt tilbake til en tilværelse som tigger. UNEs innvilgelsesprosent bare var 2,5 prosent i 2003, og flere kritiserer UNE fordi saker som burde blitt behandlet i nemnd avgjøres på lavere nivå.

Den innvandringspolitiske linjen i Norge er FrPs linje. Høyre eller venstre, rød eller grønn, det ser ut til at det er liten forskjell når det kommer til innvadndringspolitikken.