Hjem Forfattere Artikler av Kommentar

Kommentar

Kommentar
36 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Imam Zulqarnain Sakandar Madni tror de amerikanske styresmaktene selv sto bak terrorangrepene mot World Trade Center og Pentagon 11. september 2001. Han er heller ikke så sikker på at Al-Qaida og Osama bin Laden eksisterer. Uttalelsene kom i et nettmøte på Aftenposten.no 11. september, og etterpå har både VG...

Sirkusartister

0
En nettartikkel på Dagbladet.no skriver om det somaliske ungdomsenteret Riyo Rajo. ”Veldig viktig med full åpenhet” er overskriften. Temaet er det svært så populære ”problemer i innvandrermiljøer”. På bildet står tre av senterets somaliske medarbeidere og poserer staut, om enn med et noe spørrende uttrykk, med spader og snømåker...
Rapporten, “Fabricatig Terrorism: British Complicity in Renditions and Torture”, skrevet av Asim Qureshi og Zareena Younis gjengir Britisk medskyld i bortføring og tortur, og fremhever tilfeller hvor britiske myndigheter har spesielt involvert seg i tortur og ulovlig innsats i “Krigen mot terror”. Slik ulovlig opptreden blir sterkt fordømt av...
Begrepet økologisk gjeld eller øko-gjeld dukker opp stadig oftere i forbindelse med diskusjoner om miljø og fattigdom, men hva betyr det? Hovedtanken bak begrepet er at alle mennesker har like stor rett til jordens fellesgoder og de tjenestene som blir produsert av denne. Tilgangen til disse godene og tjenestene...
Nyhetssaker om hendelser rundt om i verden når fram til norske medier gjennom internasjonale nyhetsbyråer og gjennom korrespondenter i andre land. I Norge har NTB avtaler med de engelskspråklige nyhetsbyråer som AFT, AP og Reuters, der oversatte nyheter blir distribuert til norske medier. Disse trykker nyhetene uten å være...
Ulven er og blir et farlig dyr, samtidig som det er en vernet dyreart. Utviklingen de siste 150 årene har vært en sterk nedgang i ulvebestanden i Skandinavia, delvis på grunn av jakt. I dag er det over 100 ulv i Skandinavia, men bestandsutviklingen har stagnert. Debatten har pågått lenge...
En sint araber truer oss på forsida. “Innvandring er vår tids største utfordring”, forklarer bildeteksten. Lenger inne i bladet varsler Ole Jørgen Arnfindsen en borgerkrig og Sigurd Skirbekk advarer: “Snart er nordmenn en minoritet i sitt eget land”. “Noen ganger er vestlige verdier best”, fastslår redaktøren i lederen. Nei, det...
”Noen barn er brune, som et nystekt brø’ noen barn er gule, og noen barn er rø’ noen barn er hvite, noen nesten blå Meget er forskjellig – men det er utenpå!” Teksten er skrevet av Jo Tennfjord og er en kjent norsk barnesang. Dette verset formidler mitt budskap perfekt. Jeg er hvit....
Det ser ut til at Ap følger Høyres stramme linje på asylsaker såvel som familiegjenforening. Og Ap går kanskje enda lenger enn Høyre, og vurderer strengere krav til den som vil hente ektefelle fra hjemlandet etter dansk modell som av Europarådets menneskerettighetskommissær og Institut for Menneskerettigheder ble betegnet som...
Har kommersialismen fått et så sterkt rotfeste i media at journalistenes troverdighet er eliminert? Forferdelig er det når media sluker tvilsomme organisasjoners påstander rått. Human Rights Services slår til igjen, og media nøler ikke med å fortelle oss at pakistanere tar sine barn ut av skolen, for å finansiere...