Mangel på kildekritikk

Author Recent Posts Kommentar Latest posts by Kommentar (see all) Sannheten om Vladimir Putin - 21.09.2006 Sirkusartister - 06.09.2006 Fabricating Terrorism - 06.06.2006 Nyhetssaker om hendelser rundt om i verden når fram til norske medier gjennom internasjonale nyhetsbyråer og gjennom korrespondenter i andre land. I Norge har NTB avtaler med de engelskspråklige nyhetsbyråer som AFT, […]
Kommentar
Latest posts by Kommentar (see all)

Nyhetssaker om hendelser rundt om i verden når fram til norske medier gjennom internasjonale nyhetsbyråer og gjennom korrespondenter i andre land. I Norge har NTB avtaler med de engelskspråklige nyhetsbyråer som AFT, AP og Reuters, der oversatte nyheter blir distribuert til norske medier. Disse trykker nyhetene uten å være kritisk til prosessen rundt produksjon av disse nyhetene.

Bransjene til internasjonale nyhetsbyråer er selvstendige enheter der en byråsjef er øverste leder som har som oppgave i sikre kvalitet på innhold og sørge for økonomisk vekst. BBC er opptatt av at det etniske sammensetningen skal være representert med egne korrespondenter har valgt en annen tilnærming.

En rekke internasjonale nyhetsbyråer er kun etablert i hovedstadsområder, og har få undersøkende journalister utenfor hovedstaden i feltet der den reelle konflikten er. Den nyheten som når fram fra andre deler av landet kan være tvistet på veien til byråene i hovedstaden. De nyhetene som kommer ut til vestlige land gjennom disse engelskspråklige nyhetsbyråene er derfor gjennomsyret av mangler på kildekritikk, ensidige vinklinger og en god del ganger direkte faktafeil.

Et eksempel på hvordan dette skjer er konflikten på Sri Lanka. I magasinet NOTAM som tamilene delte ut på 1.mai rettes det sterk kritikk til norsk media. I Sri Lanka har det vært pressesensur, og hver eneste setning som ble publisert i en periode måtte bli godkjent av staten. Selv om presseforbudet offisielt er opphevet, eksisterer det ikke noe uavhengig og kritisk journalistikk. I en tid med informasjonskrig blir uavhengige medier forsøkt kneblet.

Til tross for slik forsøk har uavhengig media som Tamilnet.com stått for en paradigmeskifte i nyhetsformidlingen. Det er kritikkverdig at det er lite gjort i forhold til drapet på redaktøren for Tamilnet Sivaram Dharmeratnam, en av de mest kjente skribenter fra Sri Lanka. Også BBC korrespondent Mylvaganam Nimalarajan ble drept, og det finnes flere eksempler på drap på journalister, og etterforskning av disse har bare stoppet opp. Slik drap skremmer vekk de unge i utdanne seg til journalister, noe som er en kampmiddel i informasjonskrigen.

Ansattes synspunkter i majoritetsområdet farger nyhetsvinklingene de lager. Nyhetsbyråene er lokalisert i hovedstaden Colombo, mens krigen foregår i nordøstlige delene av Sri Lanka, der ingen internasjonale nyhetsbyråer har korrespondenter. Gang på gang er det regjeringens talsmenn som brukes som kilder.

Når Aftenposten eller VG trykker disse nyhetene som NTB oversetter ukritisk, er det da svært alvorlig. Ikke bare NTB, men også norske medier generelt tar ikke kildekritikk på alvor når utenlandske nyhetssaker blir dekket.