Smågrupper med store tanker

Author Recent Posts Debatt Latest posts by Debatt (see all) På bortebane - 02.11.2006 Afghanere i Norge - 02.11.2006 Redsel blant afghanerne må ta slutt - 19.10.2006 Mange småbarnsforeldre sliter med tidspresset. Ved å etablere leksehjelpgrupper kan man gjøre noe med det. Jobben krever din fulle innsats, barnas skole krever at du som forelder bidrar […]
Debatt
Latest posts by Debatt (see all)

Mange småbarnsforeldre sliter med tidspresset. Ved å etablere leksehjelpgrupper kan man gjøre noe med det.

Jobben krever din fulle innsats, barnas skole krever at du som forelder bidrar til å få til en bedre dialog og kommunikasjon mellom hjem og skole. Helsen din krever at du bruker noen av din tid til egne aktiviteter. I mange hjem går foreldre i dag med dårlig samvittighet for at de ikke stiller opp når barna deres faktisk trenger dem.

Jeg var helt alene om dette, tenkte jeg. Så diskuterer jeg en kveld situasjonen med nære venner. Da oppdaget jeg at det faktisk er slik de fleste har det i dag. Da dukker en idé opp – Er det mulig å hjelpe hverandre i en liten vennekrets, slik at vi alle kommer oss ut av dette problemet sammen?

Vi ventet ikke med ideen, vi satte den ut i livet. Vi snakket sammen og ble enige – vi startet leksehjelpgruppe. Ideen går i korte trekk ut på at vi sender og mottar barna våre i hverandres hjem tre kvelder i uken. Hensikten er å hjelpe barna med lekser, lese fag og litteratur sammen med barna og ikke minst la barna sitte i grupper og drøfte temaer under oppsyn med voksne.

Slik kan man frigjøre noe av tiden til sine egne aktiviteter, samtidig som barna får tilstrekkelig oppmerksomhet og hjelp av voksne de kjenner fra før. Ikke minst får barna mulighet til å jobbe i gruppe og ha det litt sosialt samtidig. I et slikt opplegg får barna ny kunnskap og nye måter å tilegne seg kunnskapen på.
Jeg har nå bedre samvittighet enn før, og det har også vennene mine. Ikke nok med det, jeg deltar ofte i frivillige arbeid slik som FAU-medlem, og som fotballtrener. Kona mi er glad for at presset er blitt mindre i hverdagen og vi har mer tid sammen.

Ta godt vare på barna dine, så skal samfunnet være et godt sted å leve i for alle sammen.