Miljøvern: Fred og rettferdighet

Author Recent Posts Sett innenfra Latest posts by Sett innenfra (see all) Ibsen uten tid og rom - 19.10.2006 Mener USA selv står bak 9-11 - 21.09.2006 Vi trenger nye briller! - 25.08.2006 Mer enn en milliard mennesker er truet av landsforringelse, forørking og tørke. Forurensningen omringer oss, enten det nå er forurensing av drikkevannet, […]
Sett innenfra
Latest posts by Sett innenfra (see all)

Mer enn en milliard mennesker er truet av landsforringelse, forørking og tørke. Forurensningen omringer oss, enten det nå er forurensing av drikkevannet, av luften vi puster inn eller av maten vi forsyner oss av. Vannforurensing alene har ansvaret for at fem millioner mennesker dør hvert år!

Vann, eller snarere mangel på vann, blir kanskje det største problemet for mennesket de neste tiårene. Entredjedel av jordas befolkning lider idag av vannmangel og det er forventet at totredjedel vil komme til å føle tørsten på kroppen i løpet av de neste tiårene. FNs studier viser at hvert mennesket trenger et minimum på 50 liter hver dag for å dekke sitt behov for drikke, matlaging, vasking og hygiene. Idag er det over en milliard mennesker som ikke har det og som sagt, tallet er forventet å fordobles. Betyr det at det ikke er nok vann på jordkloden? Nei, det er mer enn nok vann. Men selv vannet er skjevt fordelt. I følge FN ville vi ha brukt opp 1% av dagens totale vannforbruk – dersom vi delte ut 50 liter hver dag til hvert menneske på kloden frem til 2015.

Selv om vi alle påvirkes av miljøforandring på grunn av forurensing av ulikt slag, er det først og fremst verdens fattige som lider mest og som kommer til å lide mest i fremtiden på grunn av verdens overforbruk av Moder Jords ressurser – først og fremst fordi 60% av verdens fattige bor i områder som er økologiske sårbare.. Vi er fortsatt langt fra å nå målet om å halvere antall fattige i verden til det halve i år 2015.

Det verste er at det finnes de som gir verdens fattige skylden for miljøforringelse. Ikke bare er slike beskyldninger latterlige, de er ansvarsløse. Når fattige brenner ned skog for å skaffe seg land til dyrking, er det deres måte å overleve på. Når godene er så urettferdige fordelt må de rike landene selv ta skylden for at verdens fattige blir fattigere. Den rike verden bruker milliarder på den militære utvikling, når det som trengs for å gjøre livet langt bedre for verdens fattige (slik at de ikke overforbruker sitt lokalmiljø) utgjør en brøkdel av USA militærbudsjett. Dagens miljøproblemer er prisen verden betaler for industrialiseringen av den rike verden.

Vi kan ikke kreve at de millioner som ser sine barn sulte ihjel skal tenke på bærekraftig utvikling og miljøvern. Det er en luksus som verdens bedre stilte borgere har råd til! Kampen om ressursene vil bare vokse i årene som kommer. Mange tror at krigene i de neste tiårene vil være en kamp om ressursene – enten det er vann eller olje. Folk her nede i Midtøsten mener krigen om ressursene allerede er satt i gang av USAs invasjon av Irak.

Da Nobelpriskomiteen i 2004 gav kenyanske miljøaktivisten Wangari Maathai Nobelprisen fremhevet de betydningen av miljøvern som ledd i kampen for fred: ”Fred på jorden avhenger av vår evne til å bevare miljøet rundt oss…..(det er mange veier som leder til fred)…og miljøvern er en av dem….Midtøsten er full av konflikter over olje og vann. …Konkurranse om mineraler har vært et viktig element i mange av konfliktene i Afrika i den senere tid….Vi fokuserer ofte på de religiøse eller etniske årsakene til konflikter… men ofte er det underliggende økologiske faktorer som er utslagsgivende.”

Oss imellom tror jeg ikke at de som sitter med makten i dagens globaliserte verden forstår dette. Morgendagens generasjoner vil stille oss til regnskap for hva vi idag gjør med kloden vår!