Verden rundt

0Shares
Latest posts by Verden rundt (see all)

10 000 barn riskerer å bli utvist fra Frankrike
Samira og hennes to sønner Daid og Alex har vært i skjul i over en måned i Frankrike for å unngå å bli deportert til Azerbaijan. Franske myndigheter har nå trappet opp utvisning av illegale innvandrere og deres barn. Et stort nettverk av lærere, foreldre, menneskerettighetsaktivister og politikere støtter dem og har startet en kampanje mot planene om å utvise hundrevis av innvandrerfamilier med barn i skolealder. Frankrikes regjering har lovet å sette i gang med utvisning av innvandrere som ikke har oppholdstillatelse – mellom 200 000 og 400 000 – som en del av en oppstramming av innvandringspolitikken. Stadig flere utvises, fra 15 000 i 2004 til 20 000 i fjor. Innenriksminister Nicolas Sarkozy har satt som mål å utvise 25 000 mennesker i 2006. Familier med barn har fått lov til å oppholde seg i Frankrike inntil 30. juni, altså slutten av skoleåret. Etter dette har politiet lov til å arrestere familiene og eskortere dem til grensen. Ifølge organisasjonen Nettverk for utdanning uten grenser (RESF), risikerer ca 10 000 barn å bli utvist i slutten av juni. Organisasjonen har startet en kampanje for å gi barna oppholdstillatelse i Frankrike. Sarkozy forsvarte sitt syn under et besøk i Sørafrika forrige uke da han sa at hvis han tillot folk med barn på skole i Frankrike å bli, ville han åpne en ny kanal for innvandring. Det er mulig å registrere barn på skolen i Frankrike uten å vise identitetsbevis eller å dokumentere bosettingstillatelse. Lærere og foreldre som er imot planene sier at mange av barna det gjelder er godt integrerte og trives i det franske skolesystemet, og det å utvise dem vil gå imot prinsippene den franske republikken står for.

– Nulltoleranse mot ekstremistvold
Tyske myndigheter vil sette inn flere politipatruljer under Verdenskuppen i fotball for å berolige besøkende som har uttrykt uro over økningen i rasistisk vold i landet. Beslutningen kommer etter at flere rasistiske angrep har skapt bekymring om faren for rasisme og hat. Verdenskuppen starter 9. juni. – Poitiet vil være synlig tilstede på offentlige steder for å forebygge angrep og øke følelesen av trygghet hos våre gjester, sier en talsmann for regjeringen, Ulrich Wilhelm. I tillegg vil politiet i hver av de 16 tyske statene se på samspillet mellom fotballpøbler og høyreekstremister for å identifisere nøkkelpersoner på forhånd. De vil gjøre det klart at skulle noe skje, vil disse bli lokalisert og må stå til ansvar, sa Wilhelm.
Bekymring for rasistisk motiverte angrep har økt etter flere episoder der mørke mennesker har vært offer for vold, deriblant en etiopisk ingeniør, en koreansk student og en politiker av tyrkisk opprinnelse. Fiyasettin Sayan ble slått i hodet med en flaske for to uker siden i øst Berlin. Den 56-årige politikeren kom hjem fra sykehuset på onsdag. Tyske politikere som ikke ønsker at slike episoder skal ødelegge landets rykte som en åpen og demokratisk nasjon, har bedt om økning i tiltakene mot fremmedfrykt, og vil starte en kampanje for toleranse på tyske skoler.
– Nulltoleranse mot ekstremistvold, er menneskeverdet som er erklært i vår grunnlov, sa Anglea Merkel på en fagforeningskonferanse på onsdag forrige uke. FIFA lanserer sin egen kampanje mot rasisme og diskrimering under verdenskuppen. Plakater der det står ”Si nei til rasisme” på skal pryde hver av de 12 stadionene, i tilegg lanseres “En dag mot rasisme-kampanje”.