Rasisme på fotballbanen

Bare de siste månedene er det kommet flere grove rasistiske utrop fra sportsarenaer. En furusetspiller i Oslo ble nylig utestengt på grunn av rasisme, en idrettsleder i Kristiansand måtte trekke seg fra styret på grunn av rasistiske uttalelser han kom med, Stabæk-spiss Daniel Nanneskog ble nylig kalt «you fucking monkey» av Ham-Kam spiller Ronan Kienast.

Fotballklubben Vålrenga har siden 1993 vært opptatt av å bekjempe rasisme blant spillerne. Fotballforbundet og UEFA har dessuten håndtert rasismesaker over lengre tid. “Gi Rødt Kort”-kampanjen i regi av Fotballforbundet og Norsk Folkehjelp er det eneste organet som har vært på banen i å bekjempe rasisme på sportsarenaer.

Stabæk og Moss ble nylig dømt til å betale bot på grunn av rasisme fra tilskuerne. Doms- og sanksjonsutvalget mente at dette falt under betegnelsen “upassende opptreden” og ila Stabæk 10 000 kroner i bot. Ankeutvalget mente at ytringen var upassende, men at den måtte sies å ligge på den nedre delen av skalaen, og ikke “klart er egnet til å skade fotballarbeidet eller fotballens anseelse”, som det heter i sanksjonsreglementet. Ankeutvalget mente at terskelen for at ytringer fra supportere skulle komme inn under denne bestemmelsen generelt sett må være svært høy, og besluttet derfor å oppheve sanksjonen mot Stabæk.

Spørsmålet er om Fotballforbundet har kunnskap og kompetanse til å behandle slike saker eller om Likestillingsombudet burde involveres i saker som gjelder rasisme på sportsarenaer.

Rasistiske uttalelser bør straffes med en gang, sa Caleb Francis, tidligere Kongsvingerspiller. Han mener Norges fotballforbund er feige som avventer å straffe Ham-Kams Roman Kienast for rasisme. Fotballforbundet er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder å bekjempe rasisme, mente SOS Rasisme. Fotballforbundet har jobbet både holdningsskapende og samtidig hatt en nulltoleranse i forhold til rasisme, mente organisasjonen.

Siden 2002 har Utrop.no skrevet 170 nyhetsartikler som dreier seg om rasisme på fotballbanen. Rasisme i andre sportsarenaer kommer i tillegg. Dette viser hvor alvorlig problemet er lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fotballforbundet bør gjøre mer for å øke bevisstheten rundt problematikken, og det er på tide at andre antirasistiske organisasjoner kommer på banen. Det er ikke Fotballforbundets aleneansvar å forebygge rasisme på fotballbanen.