Hvorfor aldersgrense, FrP?

”Hvorfor aldersgrense”, spør Mazyar Keshvari fra FrP i Utrop nr 1, og jeg ønsker å sende spørsmålet tilbake, hvorfor i all verden skal ikke loven være lik for alle?

Det å kjempe for retten til å elske hvem man vil er en viktig kamp, og det trengs mange ulike tiltak for å bekjempe tvangsekteskap.

I Sverige har de for eksempel langt flere boliger for ungdom som velger å ikke føye seg etter familiens krav, hvor man også har ansatte med stor kunnskap om temaet. I Norge må vi også øke kompetansen i det offentlige hjelpeapparatet, i skolen, helsevesenet, politiet, og andre instanser som møter ungdom. Hvordan kan det fokuseres på dette i fritidsklubber for eksempel?

Kan man ha prosjektarbeid på skolen der elevene selv kan komme med forslag til hvordan man kan forandre holdninger i foreldregenerasjonen?
Hva kan politiet gjøre rent konkret, slik at de kan håndheve loven mot tvangsekteskap i praksis?

Det er mange virkemidler som kan brukes, isteden for å innføre en lovendring som man ikke kan se noen positive virkninger av i Danmark.

Det jobbes for tiden med å utforme en felles ekteskapslov i Norge, slik at kjønn ikke blir en faktor når to elskede ønsker å gifte seg med hverandre.
Da er det ganske paradoksalt hvis man skulle innføre en lovendring som fører til at retten til å gifte seg med hvem man vil nettopp ikke blir felles, man vil da gå fra å ekskludere på grunn av kjønn til å ekskludere på grunn av nasjonalitet.
Rent formelt vil ikke en eventuell lovendring ligge under ekteskapsloven, men utlendingsloven, den vil altså ikke regulere retten til å gifte seg med den man vil, den regulerer når partene har rett til å bosette seg sammen i Norge.

I praksis vet vi at det å gifte seg uten å kunne dele livet med den man elsker ikke er noe reelt alternativ for de fleste, og loven vil hindre etnisk norske så vel som innvandrere i å gifte seg med en de har truffet på ferie, studiereise i utlandet eller liknende.

Selv om tvangspartnerskap neppe er et særlig utbredt fenomen vil den også ramme alle de som har møtt en kjæreste av samme kjønn i utlandet, og som heller ikke får bosette seg sammen i Norge.
Dette sier noe om at denne loven vil ramme langt flere enn tiltenkt, og når den heller ikke gir de effektene man ønsker seg, ser jeg heller ikke hvorfor man skulle innføre en slik lovendring.

Keshvari skriver i sitt innlegg at ” FrP mener at en slik lov kan være med på å ivareta grunnleggende menneskerettigheter som å kunne gifte seg med hvem man vil”.
En slik lov vil derimot begrense retten til å kunne gifte seg med hvem man vil, den sier implisitt at nordmenn bør gifte seg med nordmenn, eller sagt på FrP-språk, nordmenn bør gifte seg med nordkvinner.
Dersom FrP var interessert i å forebygge tvangsekteskap, hvorfor ønsker dere ikke da gratis kjernetid i barnehager? Hvorfor ønsker dere å kutte i støtten til språkopplæring?
Hvorfor var dere med på å innføre kontantstøtten?

Alle disse tiltakene har konsekvenser for integreringen, og dermed også for praksisen av tvangsekteskap. FrP ønsker seg enkle løsninger på kompliserte utfordringer, de vil innføre en upresis lovendring istedenfor målretta tiltak.

Den eneste konsekvensen man kan se av lovendringen i Danmark er at det blir mindre innvandring, og der har man vel også svaret på hvorfor FrP ønsker denne aldersgrensen velkommen.