Oslo Frp med gammelmodig og håpløst forslag

“Frp krever pause i innvandringen” erklærte Peter N. Myhre, og han avviste nok en gang at et barn som er født og oppvokst i Norge er mer norske enn noe annet.

Igjen viser Oslo Frp en total mangel på inkluderende mangfoldspolitikk. Men uten en slik politikk vil hovedstaden aldri kunne dra full nytte av menneskene som har kommet med den globale migrasjonen (heller ikke dem man møter i mange østkant-bydeler i Oslo).

Frp fikk ved denne anledningen en viktig påminnelse fra Rune Gerhardsen, Arbeidepartiets byrådskandidat: Folk i Oslo kan ikke melde seg ut av en internasjonal verden. (Aftenposten aften 31.01). Dette er egentlig selvsagt og burde gjenspeile seg i den kommunale politikken. (Så vanskelig er det ikke.) Sentrale myndigheter utviser en visjon med sin satsing på Groruddalen, en satsing som også bør omfatte Søndre Nordstrand.

Den bør være reel og bidra til målrettede investeringer både i samferdsel, i sosial- og kultursektoren. Jeg hadde forventet at en samferdselsbyråd skulle være i stand til å komme med forslag som vil styrke både Groruddal-satsingen og den såkalte Oslo-pakke 3. Isteden gjør han innvandrerne i østkant-bydelene til syndebukker for byrådets manglende mangfoldspolitikk.

I Norges største by har vi et parti kjent for sitt verdikonservative menneskesyn, som sammen med Frp har sittet med makten i 8 år. Det er langt ifra alle medlemmer eller velgere som finner dette komfortabelt eller forenlig med sine ønsker om sosial harmoni.

Advokat og Høyre-politiker Fabian Stang (for eksempel), synes det er klart at Oslo som den desidert mest mangfoldige by i Norge ikke er tjent med å ha en innvandrerfiendtlig ordfører som Svenn Kristiansen (FrP).

For mange velgere i Oslo som ønsker en mer aktiv mangfoldspolitikk, var det trist å lese Per Kristian Foss kommentar i Aftenposten aften 16.01.07 om Stangs helt berettigete resonnement.

“Enhver offentlig opptreden blir jo vurdert. En del har nok stilt seg litt undrende til noen av hans utspill”, sa Foss – og dette kan ikke være en tilfeldig kommentar da Foss leder nominasjonskomiteen i Oslo Høyre.

Det kan virke som om nominasjonskomiteen i Oslo Høyre tar avstand fra Fabian Stang for å gi et signal til andre Høyremedlemmer som gjennom sin deltakelse i mangfoldsdebatten kunne true byrådssamarbeidet med Frps ordførerkandidat.

Som Stang sa, kan ikke Oslo ha en ordfører som 20 prosent av befolkningen føler seg mobbet av. Negative, trakasserende utspill mot folk med innvandrerbakgrunn, og spesielt mot dem som har islam som religion har blitt nærmest dagligdagse.

Oslo Frp har gjennom sine tillitsvalgte i Oslo bystyre bare bidratt til å polarisere byens innbyggere ved å fyre opp under enhver anledning til å øke fremmedfiendtlighet. Partiet har samtidig kuttet ned på norskopplæring og andre inkluderingstiltak.

Ser ikke Foss risikoen for negativ polarisering Oslo-innbyggere i mellom? Det kan virke som om det gjelder å beholde byrådsmakten for enhver pris, til tross for Oslo Frps manglende inkluderingspolitikk mot Oslos over 20 % innbyggere med innvandrerbakgrunn. Da ofres heller Oslo Høyres verdikonservative menneskesyn, samme hvor mye dette kunne ha å bidra til en mangfoldsby.

Jeg mener at Oslo er best tjent med helt andre allianser, og at byen en gang for alle bør legge de trakasserende elementene bak seg for å satse på en mer harmonisk framtid.