Fagforbundet får ikke henvendelser

Utrop gjengir noen av fagforbundets synspunkter på Ali farah-saken.

-Hvordan har denne saken preget Ullevåls ansatte?

-Kollegaer i AMK har følt dette direkte på kroppen, de har blitt vist fingeren til, fotografert og blitt fysisk hindret på veien av andre biler.

Dette har en vært belastning for hele Ullevål, sier fagforbunds representant, Hans Martin Aase på Ullevål universitetssykehus.

-Jeg synes dette har fort blitt fokusert på som rasisme. Det er fryktelig beklagelig overfor familien og pårørende, men jeg synes dette kanskje er et mer generelt problem enn det er rasismeproblem, supplerer han.

– Virker det ikke litt rart ingen har tatt kontakt med dere hvis vi tenker på sakens omfang? Kan det oppfattes som mistillit?

– Våre medlemmer med fremmedkulturell bakgrunn mener vi gjør en god jobb.

Vi hjelper dem med deres rettigheter som å få fast ansettelse og kontraktskrivinger.
-Hvorfor har fagforeningen vært så stille i denne saken?

– Vi har vært ute i media og sagt om hva både forbundet og vi mener noe om all type oppførsel som går på dårlig oppførsel.

– Hva synes dere om den første uttalelsen fra ledelsen på Ullevål?

– Fagforbundet kan ikke ta ansvaret for det. Dette er det ledelsen som må ta ansvaret for. Vi har gitt ledelsen råd i det vi mener er riktig, men det blir vanskelig for oss å ta ansvar for det ledelsen har gjort, sier fagforbundets representant
på Ullevål.