Ansikt i fokus: Saynab Mohamud

Hvordan føles det å være et forbilde for unge minoritetskvinner?
– Jeg ser ikke på meg som forbilde. Men jeg føler det er min plikt å delta i politikken, fordi vi har sjansen til å ta del i avgjørelser. Denne muligheten hadde vi ikke før i Somalia.

Saynab vokste opp i en flyktningleir i Somalia, før hun kom til Norge. Her opplevde hun mobbing på skolen og vold både i og utenfor hjemmet.
Du har hatt en tøff oppvekst, kan du fortelle litt om veien inn i politikken?
– Det var ikke noe bevisst valg at jeg gikk inn i politikken. Jeg har hele tiden vært opptatt av politikk, men engasjementet ble ikke så sterkt før jeg ble gravid. Jeg ble fortere voksen etter fødselen, og engasjerte meg på en helt annen måte. Jeg hadde altfor mange hjertesaker til ikke å engasjere meg.

Saynab brenner for integrering. Hun har også kjempet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse av kvinner
Hva betyr integrering for deg?
– Integrering er ikke bare hva vi gjør for det norske samfunnet, men også deltagelse fra alle samfunnsgrupper. Vi trenger gjensidig respekt.

Hva kan gjøres bedre i forhold til integrering i Norge?
– Nye landsmenn bør med én gang få opplæring i hvordan ting fungerer i Norge. De bør få noen krav stilt til seg, og ikke mase om det 20 år etter. Det er viktig at man etter endt skolegang kommer seg inn i jobbtrening. Det hjelper på å praktisere norsk og bli kjent med flere kulturelle bakgrunner. Ikke bare bli kjent med det norske, men også mennesker fra andre verdensdeler.

Hvor ligger de største utfordringene?
– Samarbeid mellom alle. Det finnes kvinner med menn som ikke vil at deres koner skal være i arbeid. De har mange små barn og har aldri jobbet tidligere. Menn føler at det er deres ansvar å forsørge familien. Og ikke bare forsørge familien i Norge, men også de som er igjen i hjemlandet.

Hva er dine største politiske ambisjoner?
– Jeg har nok ikke kommet så langt at jeg har de største ambisjonene. Men jeg har mange saker hvor jeg vet kan hjelpe andre, Jeg føler at jeg må vite litt mer om hvordan lokalpolitikken fungerer, før jeg finner min plass. Men jeg vil alltid være med på å bygge opp samfunnet rundt meg og min datter.