Drama for minoritetsforfattere

Bak konkurransen står Kulturdepartementets Mangfoldsår i samarbeid med institusjonsteatrene i Oslo. – Målet er at teatrene skal knytte nye kontakter, sier rådgiver i Mangfoldsåret Ellen Stokland. – Samtidig er det viktig for oss at teatrene forholder seg aktivt til føringene fra statlig hold om å presentere kulturelt mangfold på scenen.

Informasjonssjef på Oslo Nye Teater, Erik Årsland, er glad for kravene fra departementet. – For oss er dette en naturlig videreføring av vårt arbeid. Vi har i flere år vært opptatt av å gi rom for nye stemmer og uttrykksformer, ikke minst fordi vi er et kommunalt Osloteater og ønsker å gjenspeile virkeligheten i byen vår.

I tillegg til hans teater deltar Riksteateret, Det Norske teater, Nasjonalteateret, Det Åpne Teater, Nordic Black Theater og NRK Radioteateret.

I forbindelse med Sveriges Mångkulturår ble det avholdt en lignende konkurranse, der det kom inn 250 bidrag. Fire ble utviklet videre til helaftens teaterstykker. To har nettopp hatt premiere.

– Det aller beste hadde vært om dette resulterer i en oppsetning av et stykke, sier Årsland entusiastisk til Utrop. – Men vi innser også at dette kan ta tid, og det er vel så viktig å få til en læringsprosess der vi får kontakt med nye stemmer, legger han til.