Første statsråd med afrikanske røtter

Utnevningen av Manuela Ramin-Osmundsen til ny barne- og likestillingsminister er historisk for Arbeiderpartiet. Ikke bare er Osmundsen innvandrer, men hun er første statsråd som har afrikanske røtter.

Arbeidsledigheten blant personer med afrikansk bakgrunn er langt høyere enn blant innvandrere generelt. Det samme gjelder utdanningsnivå, levekår og livskvalitet. Afrikanere utsettes for rasisme fra majoritetssamfunnet i større grad enn innvandrere generelt.

VG har offentliggjort en undersøkelse fra Infact som viste at seks av ti nordmenn synes det er greit å si «neger». Avisen intervjuet seks fargete kjendiser, som fordelte seg omtrent som befolkningen for øvrig. Osmundsen står overfor langt større utfordringer framover.

Osmundsen har vestlig bakgrunn i den forstand at hun er oppvokst og utdannet i Paris. Hennes morsmål er fransk. Høyre-politiker Mubashar Kapur mente Osmundsen med sin bakgrunn representerer en svært liten andel av innvandrerne i Norge. Hun er altså vestlig innvandrer. Det har vært statsråder med vestlig innvandrerbakgrunn i regjeringer før. Men statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet må få all honnør for å utnevne en statsråd med afrikanske røtter (Osmundsen er fra den karibiske øya Martinique, red. anm.). Hun er en viktig rollemodell for mange unge svarte og innvandrere generelt.

Utnevnelsen er blitt sett på som kontroversiell. Frp-leder Siv Jensen har bedt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om å undersøke lovligheten av utnevnelsen. Som et av de største opposisjonspartiene er FrP i sin fulle rett til å sette spørsmålstegn ved utvelgelsen av statsråder og om regjeringen følger alle lover og regler.

Langt grovere er innvandringstalsmann i FrP Per Willy Amundsen sitt utsagn om at ”med eller uten statsborgerskap føler hun like mye lojalitet til en fremmed makt som til Norge, og det er svært spesielt for en norsk statsråd.” Amundsen sier med andre ord at personer med innvandringsbakgrunn ikke kan utnevnes til statsråd her i landet. – Standpunktet er diskriminerende, fremmedfiendtlig og viser at Frp fortsatt plasker rundt i en pøl med fordommer og rasistiske understrømmer, mener Dagsavisens kommentator Arne Strand.

Det var ikke gått mange minutter fra Jens Stoltenberg ledet flokken av nye ministere ut på Slottsbakken, før det første kravet om «Norge for nordmenn» dukket opp på debattsidene til Dagbladet.no. Utover kvelden sanerte redaksjonen de verste brune kampropene, og før de gikk hjem for kvelden stengte de like godt hele debattforumet. Det er ingen spøk å være den første som bryter fordommenes lenker.

Det kan Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, Norges første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland, og Norges første kvinnelige biskop, Rosemarie Köhn, fortelle en del om. – Manuela Ramin Osmundsen skal ha sterk rygg og tykk pels om hun skal tåle gufset fra det såkalte folkedypet, skriver sjefredaktør Sven Egil Omdal i Aftenbladet.

Nærmere 10 % av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn. I Oslo har 24 % av innbyggerne innvandrerbakgrunn. Ved lokalvalget i år ble historisk mange innvandrere valgt inn i landets bystyrer. Lokalvalget i Oslo blir sett på som en generalprøve før stortingsvalget, og det er lokalvalget i Oslo som kan gi føringer for regjeringssamarbeidet senere. Og i år gikk det ikke bra for SV. Statsrådskiftene var mer eller mindre forventet. Bortsett fra utskiftning av Karita Bekkemellem.

Jens Stoltenberg har fått det mannskapet han vil gå til valg med i 2009, uttaler valgforsker Hanne Marte Narud til Romerikes blad. Narud mener valget av Osmundsen som ny sjef for Barne- og likestillingsdepartementet, med ansvar for anti-diskrimineringsarbeidet, er et svar på kritikken som kom ved regjeringsdannelsen i 2005.

– Da kom det veldig sterk kritikk for at de nesten ikke hadde noen innvandrere i posisjoner. Dette er en meget bevisst strategi for å styrke den etniske profilen på regjeringen fram mot valget i 2009, sa valgforsker Narud. Hun får støtte av valgforsker Bernt Aardal, som mener regjeringen helt åpenbart er blitt styrket og at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) nå har fått det laget han ønsker for 2009.

Alle utenom FrP er fornøyd. Høyres Per Kristian Foss, Erna Solberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre er blant toppolitikere som har hyllet Stoltenbergs valg. Manuela er uten tvil godt kvalifisert som statsråd, uavhengig av kulturell bakgrunn.