-Reinspikka slaveri!

Vegard Martinsen, Det Liberale Folkepartiet
Latest posts by Vegard Martinsen, Det Liberale Folkepartiet (see all)

Hvilke mennesker er det snakk om? Jo, disse som Aftenposten beskriver som ”Norges nye underklasse” er ”de papirløse innvandrerne”.

Vi siterer fra Aftenpostens artikkel:
”Illegale innvandrere er overalt. De leverer avisen på dørmatten din om morgenen, vasker huset ditt og bærer møblene dine når du flytter. Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) blir daglig oppsøkt av desperate mennesker uten lovlig opphold, og Jon Ole Martinsen anslår at noen tusen mennesker arbeider slik som ”Ziad”.
– Arbeidsgivere utnytter at de er i en slik situasjon, og de tjener penger på det, sier Martinsen.Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) forteller at arbeidsgivere ikke betaler mer enn de må.
– Lønnen kan variere fra 10-20 kroner timen og oppover. I noen tilfeller er det grov utnyttelse. Arbeidsgivere utnytter den svake posisjonen de er i. Det bærer preg av slaveri, mener generalsekretær Morten Tjessem” (sitat slutt fra Aftenposten).

De papirløse innvandrerne er altså i hovedsak mennesker som har søkt om opphold her, som har fått avslag, men som så ikke reiser tilbake dit de kom fra og forsøker å klare seg her utenfor alle formelle ordninger. Dette betyr at de ikke har oppholdstillatelse, ikke får arbeidstillatelse, ikke kan få hjelp av politiet eller rettsapparatet dersom de skulle bli utsatt for en forbrytelse, ikke opparbeider seg pensjonsrettigheter, ikke får håndhevet kontrakter, osv.

Dette er for de mennesker det angår en forferdelig situasjon. Men i velferdsstaten er den uunngåelig. Velferdsstaten er som kjent et system som gir alle som oppholder seg i den gratis helsetjenester, gratis skolegang, gratis pensjoner, og i enkelte tilfeller gratis mat og klær og hus, men som til gjengjeld krever brorparten – 50-70% – av det alle tjener. (Gratis betyr ikke at varen/tjenesten ikke betales, det betyr at det ikke skjer noen betaling når man mottar varen/tjenesten, men at betalingen skjer indirekte via skatter og avgifter på all produksjon og handel.)

Et slikt system kan ikke bare ta inn alle som ønsker å komme hit fra andre land, å ta imot alle disse vil føre til kolossale utgifter for det offentlige. For å begrense utgiftene begrenser man da innvandringen, og mange av de som kommer blir nektet oppholdstillatelse. Og det er enkelte av disse som ikke reiser tilbake som da her i Norge havner i det Aftenposten kaller ”reinspikka slaveri”.

I vårt Stortingsprogram er dette problemkomplekset omtalt slik:
”Dagens strenge regulering av innvandring har også ført til … Utnyttelse av ulovlige innvandrere … [O]gså i mer normale arbeidsforhold [blir] ulovlige innvandrere … utnyttet og [de har]ikke …mulighet til å ta sine problemer opp med rettsapparatet…”
Løsningen på dette problemet er å innføre fri innvandring samtidig som man avvikler alle statlige støtteordninger og lar alle få beholde sine penger slik at de derved selv kan kjøpe helsetjenester, pensjonsforsikringer, skolegang til sine barn osv., ved å bruke egne penger og ikke ved at alle får det gratis fra det offentlige. I et slikt system vil man ikke få de utallige problemer som dagens organisering medfører. Spesielt vil det ikke koste det offentlige noe å la innvandrere få bli her – det vil tvert imot være nyttig fordi jo flere som arbeider her, jo større blir velstanden for alle.

Med andre ord: de forferdelige problemene som Aftenposten beskriver er en nødvendig følge av velferdsstaten, og de kan kun elimineres ved å avvikle velferdsstaten. Kun ved å avvikle velferdsstaten kan man få et velstående samfunn preget av lov og rett for alle som oppholder seg der.