En flerkulturell avis i et flerkulturelt land

At Utrop er en avis som bare leses av innvandrere er en feilslutning. Men hva slags avis er Utrop, og hvem leser oss?

Hva gjelder nyankomne innvandrere kan de ikke alltid godt nok norsk til å få utbytte av vår avis. Men hovedsaken er at Utrop er en avis for alle i Norge. Vi er en avis som tar for seg Norge og den virkeligheten landet preges av, en virkelighet som vi mener det er nokså innlysende at er multikulturell og multikonfesjonell.

Vi er ikke en minoritetsavis med det formål å skrive bare om minoriteter, og der det er mulig angripe majoriteten. Vi er en norsk avis, riktignok uvanlig, da vårt stoff i stor grad produseres av journalister med en annen bakgrunn enn etnisk norsk. Og slik er det fordi vi tror at disse journalistene har en klar visjon og en velegnet erfaringsbakgrunn for å kunne skrive om dagens multikulturelle Norge, et Norge som først har begynt å bli tatt på alvor den siste tiden.

Dessuten er det slik fordi Utrop i sin tid ble grunnlagt for å fungere som et springbrett for journalister som vil utøve sitt yrke her i Norge. Utrop har motivert minoritetsjournalister til å skrive. I dag står dørene inn til de store redaksjonene – dører som tidligere var lukket – på gløtt for minoritetsspråklige journalister og skribenter. Flere av våre tidligere medarbeidere har nytt godt av erfaringen de fikk i Utrop, og jobber i dag i andre medier.

Utrop har hatt en katalysatorfunksjon. Avisen har fremskyndet en modning av den norske offentligheten. Modningen var underveis, men ville gått saktere uten oss. I dag tas den multikulturelle erfaringen mer på alvor, ikke bare når det gjelder journalistyrket.

Og hvis det er noe som kjennetegner oss, som gjør oss til noe utenom det vanlige, så er det at våre journalister, norske og minoritetsspråklige, har en spesiell ballast, en særlig forståelse for fenomenet multikultur. Fremfor alt er de meget bevisste på at dagens Norge ikke er det offisielle Norge, det tradisjonelle Norge, det idylliske, som noen fremdeles lurer seg selv til å tro.

Så, hvem er våre lesere? Våre lesere er alle de som er interesserte i og bekymret for dette samfunnet som vi deler, og de prosessene som er underveis, som skaper konflikter knyttet til kultur og tradisjoner. Det dreier seg ikke bare om ulike nasjonale kulturer som kolliderer, men like mye om prosesser innad i de ulike etniske gruppene. Våre lesere er engasjert i de mulige problemene som vårt multikulturelle land bærer i seg, og den fremtiden Norge skal få.

Det har vært foreslått at Utrop skal være et talerør for diskriminerte minoriteter, for arbeiderklassen, og for religiøse og politiske grupperinger. Det er sant at vi skriver om saker som har med slike grupper å gjøre, og setter søkelyset på overgrep og maktmisbruk. Men det er ikke ensbetydende med å være en avis for en bestemt minoritets- eller majoritetsgruppe.

Utrop er en uavhengig, liberal, flerkulturell, pluralistisk avis, med mål om å være så objektiv som over hodet mulig.

Men – og vi kan ikke si dette ofte nok – vi søker å minne det offisielle Norge om at det er forskjell på å anerkjenne mangfold på papiret, og å leve det ut i praksis. Vi belyser skjevheter, foreslår alternativer og kritiserer. Målet er at alle involverte, minoriteter, majoriteter, staten, kommunen og organisasjonene blir enda mer bevisste.

Og med denne tilnærmingen får vi stadig flere lesere og samarbeidspartnere, for det blir stadig viktigere med en seriøs, profesjonell journalistikk som behandler vår mangfoldige norske samtid på en balansert måte.