Halvparten diskriminert

Ifølge SSBs nye levekårsundersøkelse opplever nesten halvparten av innvandrerne å bli diskriminert.

Særlig mennesker fra Somalia, Iran og Irak føler seg utsatt.
I levekårsundersøkelsen kommer det imidlertid ikke frem hvem innvandrerne opplever diskriminering fra.
Men bussjåførene Saira Parveen og Samira Molk har begge opplevd mest diskriminering fra innvandrermenn på jobben.
De har begge stått frem i Dagsavisen, der de fortalte at de har opplevd at innvandrermenn setter ut usanne rykter om dem.
De kjenner også flere kvinner som har sagt opp jobben sin på grunn av diskriminerende oppførsel og holdninger fra innvandrermenn.
Helge Leite som er administrerende direktør i Unibuss, bekrefter ovenfor Dagsavisen at de kjenner til en del episoder der kvinner har blitt diskriminert og mobbet. På bakgrunn av det, ønsker de å starte samtalegrupper der innvandrerkvinner kan få støtte fra hverandre.

– Levekår må bedres
Fakhra Salimi som er leder i ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner (MIRA), er slettes ikke overrasket over at innvandrerkvinner opplever å bli diskriminert av innvandrermenn.
– Dette har vi visst lenge. Vi har lenge sagt og påpekt at kvinner med minoritetsbakgrunn er dårligst stilt i arbeidslivet, sier Salimi til Utrop.
– Hva skal til for å endre innvandrermenns holdninger?
– Det er mye diskriminering og rasisme i arbeidslivet. Vi må ikke være redde for å bruke ordet rasisme, for rasisme og diskriminering er et faktum. Dette hindrer minoriteter til å få bedre levekår. Det er også viktig at hele mannskulturen endres, sier Salimi. Hun legger også til at hun har tro på at kvotering vil være et godt virkemiddel for å bekjempe diskriminering