Fem statsrådskandidater

Til tross for Manuela Ramin Osmundsens omstridte avgang som statsråd, finnes det flere personer med minoritetsbakgrunn som kan egne seg til en statsrådsstilling. På disse sidene presenterer vi noen av dem.

Manuela Ramin Osmundsen skrev seg inn i historiebøkene som den første statsråd med minoritetsbakgrunn i Norge. Hennes tidlige avgang er blitt betegnet som en trist hendelse for minoritetene i Norge. Redaktører og politiske eksperter mener likevel at saken ikke bør ødelegge for andre personer med minoritetsbakgrunn som ønsker seg til toppen i norsk politikk.
– Jeg håper at dette ikke har noe å si for andre innvandrerne.
Hvis det som legges til grunn er mangelen på politisk erfaring, og ikke kulturell bakgrunn, så kommer dette ikke til å ha konsekvenser for andre, sier redaktøren i Fedrelandsvennen Hans-Christian Vadseth til Utrop.

-Samfunnsengasjert, men uerfaren
I etterkant av den omstridte saken ser Vadseth på Manuela Ramin Osmundsen som «et samfunnsengasjert menneske som kom opp i en situasjon hun ikke kunne håndtere».
– Jeg vurderer saken slik at det verken var hennes etniske eller politisk bakgrunn som felte henne, men mangel på evner til å håndtere de parlamentariske spillereglene, kommenterer Vadseth.

Politisk teft
Politisk kommentator i Aftenposten Håvard Narum mener at sannsynligheten for at den neste Barne-og likestillingsminister også har minoritetsbakgrunn er liten.
– Hvis det ikke blir en ny innvandrer denne gangen, kommer det likevel flere av dem på et senere tidspunkt. For det har ikke noe med kulturell bakgrunn at Manuela Ramin Osmundsen måtte gå av, men med mangel på kjennskap til det politiske spillet.
– Saera Khan er den personen med minoritetsbakgrunn som profilerer seg best i Ap for å kunne ta over som statsråd. Men det er vanskelig å si om hun kommer til å få stillingen, sier Narum. Redaktøren i Fedrelandsvennen er også enig i det.
– Det skjer ikke med det samme. Det er for få personer med innvandrerbakgrunn som har den politiske kompetansen som kreves for en slik stilling. Men jeg er sikker på at det kommer flere statsråd med innvandrerbakgrunn senere, forklarer Vadseth.

– Helst en med politisk ballast
Valgforsker og professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot mener folk med flerkulturell bakgrunn ikke bør styre unna politiske ambisjoner, Manuela-saken til tross.
Aarebrot mener Manuela-saken ikke spesielt skiller seg ut fra andre lignende saker i norsk politikk,
der statsråder har tabbet seg ut.
Han hevder også at regjeringen har gjort feil i å ikke velge en person med ordentlig partipolitisk erfaring, og henviser til Ramin Osmundsens og statssekretær Krishna Chaudasamas korte karrièrer.
– Neste gang en med flerkulturell bakgrunn blir valgt ut til å være statsråd, uansett hvilken regjering som har makten, tipper jeg vi får en person med lengre fartstid og mer partipolitisk erfaring, helst en som har vært representant og sittet i en stortingsgruppe, avrunder han.

Utrops statsråder

Utrop presenterer her fem mulige kandidater til en fremtidig statsrådsstilling.

Akhtar Chaudhry

Den 42 år gamle norsk-pakistaner Akhtar Chaudhry er vararepresentant på Stortinget for SV, og medlem av Etnisk likestillingsutvalg i eget parti.

Offentlige verv
-Medlem Utvalg som skal gjennomgå formålet med opplæringen og formål for barnehagen fra 2006
-Medlem Mannspanelet fra 2007

Medlemskap i stortingskomiteer
2005-2009
Medlem Justiskomiteen 24.10.2007-25.10.2007
Andre nestleder Justiskomiteen 25.10.2007-30.09.2009

Stortingsperioder
Vararepresentant nr. 1 for Oslo 2001-2005, SV.
Vararepresentant nr. 2 for Oslo 2005-2009, SV.
Møter fast som representant fra 18.10.2007 for Kristin Halvorsen.

-Tror du at vi ser en ny Barne-og likestillingsminister med minoritetsbakgrunn?
-Det er ingen automatikk når det gjelder verken skjønn eller bakgrunn til ministerne. Jeg ser ingen grunn til å ta for gitt at det skal komme en ny en med innvandrerbakgrunn. Men det er klart at det hadde gledet meg dersom det kom en ny statsråd med minoritetsbakgrunn.

-Hva hadde du svart til et eventuelt tilbud om posten?
-Det er noe jeg vil ikke kommentere. Dersom statsministeren ringer meg og tilbyr meg posten, så skal ham få mitt svar.

Loveleen Rihel Brenna

Leder i Foreldreutvalget (FUG) Loveleen Brenna har indiske røtter. 41-åringen er en kjent foredrag-og kursholder om flerkulturelle spørsmål gjennom eget konsulentfirma.     Hun har over 12 års erfaring fra arbeid innen sosialsektoren. Rihel Brenna er bosatt i Jessheim, er skribent i Aftenposten debattsider.

Utdannelse
-Bachelorgrad med fordypning i pedagogikk.
-Grunnfag i psykologi, sosial pedagogikk og videreutdanning i migrasjon og flerkulturell forståelse.

Utmerkelser
Ole Viig prisen i 1997 (For brobygger og opplysningsarbeid)
Integreringspris i 2002

Verv
Norges Røde Kors – landsstyremedlem
Filminstituttet – fagrådsmedlem
Leder for Foreldreutvalget for grunnskolen.

Tidligere verv
Verdikommisjonen – rådsmedlem
VOX instituttet – styremedlem Krike, utdanning og forskningsdepartementet

Bøker
Mulighetenes barn – å vokse opp med to kulturer 1997
Djulaha – om å forstå annerledeshet 2001
Sangam – integrering og inkludering 2004

Loveleen Rihel Brenna var på ferie i utlandet da Utrop ble sendt til trykkeriet, og dermed ikke tilgjengelig for kommentarer.

Saera Khan

29 år gamle Saera Tithi Khan er Stortingsrepresentant for Ap siden 1995. Hun var vararepresentant i perioden 2001-2005.
Til tross for sin unge alder, mener flere at Khan kan ha gode sjanser til å bli statsråd;  hvis ikke i denne omgangen, trolig på et senere tidspunkt.  Hun har vært medlem i Oslo bystyre 1999-2003, 2003-2005.

Utdanning
St. Sunniva skole.
Oslo Katedralskole.
Cand.mag., UiO, statsvitenskap, sosialøkonomi, kjønn og samfunn, Europa og integrasjon.

Yrkeserfaring
Kommunikasjonsrådgiver i Flyktningehjelpen 2003-2005.

Offentlige verv
Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene fra 2006.
Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter.

Tillitsverv
Medlem DNAs sentralstyre fra 2002.
Medlem Kvinnepolitisk styre i Oslo A.
Medlem Styret i Oslo A.
Medlem Styret i New Page fra 2004.

Saera Khan var ikke tilgjengelig for kommentarer innen Utrop ble sendt til trykkeriet.

Gülay Kutal

42 år gamle Gülay Kutal kommer opprinnelig fra Tyrkia men har bodd i Norge siden 1984. Hun er sentralstyremedlem i SV. Kutal leder Etnisk likestillingsutvalget i sitt parti.
I tillegg er hun leder for etnisk likestillinggruppe og fylkestyre i Oslo SV. Hun er informatiker av yrke og jobber med det til daglig.

Kan du si noe om din politisk erfaring?
Jeg har jobbet mye med likestilling. Har bidratt til utforming av minoritetspolitikken i partiet, og har er fortsatt medlem i partiets styrende organer. Men jeg har ingen parlamentarisk erfaring.

-Hva hadde du svart til et eventuelt tilbud om posten?
Det kan hende jeg hadde svart ja, men etter dette oppstyret med Manuela (Ramin Osmundsen) så hadde jeg tenkt meg ikke bare en men to ganger. Politikk er hard og brutal. Skal man ta en slik post så må man kjenne til stillingen og være klar for å møte den harde politiske realiteten og det harde kjøret fra media. Det er ingen tabbekvote her i politikken. Jeg synes ikke Manuela har begått utilgivelig feil, men uansett, om man begår en feil så virker det slik at det ikke finnes en sjanse til.

-Tror du at vi ser en ny Barne-og likestillingsminister med minoritetsbakgrunn?
Om man ikke dyrker den oppfatningen som kan ha oppstått om at statsråd med minoritetsbakgrunn ikke duger, hvis dette vil unngås, og hvis regjeringen vil vise at den mener alvor med sin inkluderingspolitikk, så hadde det vært virkelig bra, mener jeg.

Khalid Mahmood

49 år gamle Khalid Mahmood sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet og er medlem av samferdsels- og miljøkomiteen. Han er også vararepresentant til Stortinget i perioden 2005-09, og har periodevis møtt. Mahmood ble for første gang innvalgt i bystyret i 1984, og representerte i flere år Høyre. I 1995 fikk Mahmood spesielt mye mediaoppmerksomhet som bystyremedlem, da han stemte i mot forslaget, fremmet av Fremskrittspartiet, om å sette opp en innvandringsregnskap. Mahmood meldte deretter overgang til Arbeiderpartiet. Mahmood har studert samfunnsøkonomi ved UiO . Han har også jobbet som journalist. Han har hatt en rekke verv i organisasjonslivet, blant annet i Pakistan Workers Welfare Union, bedriftsforsamlingen i Oslo Sporveier og Oslo skolestyre.

Yrkeskarriere:
1982-84: Redaktør av avisa Fremmedarbeideren. 1986-88: Ansvarlig redaktør av av Radio FAF. Freelance journalist innvandreravisa QUAID.

Politisk karriere/politiske verv og posisjoner:
1980-82: Informasjonssekretær Pakistan Workers Welfare Union.
1983-88: Generalsekretær Pakistan Workers Welfare Union.
1988-90: Første viseleder Pakistan Workers Welfare Union.
1990 -95: Leder Pakistan Workers Welfare Union.
1982-88: Talsmann for Fremmedarbeiderforeningen.
1986-90: Medlem av Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter.
1988-90: Medlem av innvandrerutvalget i Forsvaret.
1992-95: Medlem av innvandrerutvalget i Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner LNU. Medlem av innvandrerrådet.
1984-91: Medlem Oslo skolestyre.
1988-89: Medlem 17. mai-komiteen. Varamedlem samferdsels- og miljøkomiteen. Medlem av bedriftsforsamlingen Oslo Sporveier.

-Tror du at vi ser en ny Barne-og likestillingsminister med minoritetsbakgrunn?
-Selv mener jeg at man kan ta en utfordring, men som politiker er det viktigst å ha forståelse og mestringsevne, uansett hvor du måtte være, enten du sitter i kommunestyre eller på Stortinget. Politikk er ikke et fag.

-Hva hadde du svart til et eventuelt tilbud om posten?
-Av prinsipp vil jeg ikke uttale meg om et såpass hypotetisk spørsmål.