Trekker seg etter omstridte uttalelser

Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Nestleder i Drammens Innvandrerråd uttalte overfor Drammens Tidende 11. mars, at innvandrerkvinner i Norge lett tenderer til å søke hjelp på krisesenter uten at de har behov for det. Kagarøz mente at innvandrerkvinner må tåle krangling og å få kjeft uten at de trenger å løpe til krisesenter.
Uttalelsene kom i forbindelse med en reportasje der DT opplyser om at 80 prosent av kvinner og barn som oppholder seg på Betzy krisesenter har innvandrerbakgrunn.
– Fokus på rettigheter og frihet fører til unødig mye bråk og vold, kommenterte Karagøz overfor avisen. Kommentarene har kostet Karagøz vervet som nestleder i Drammens Innvandrerråd. Han trakk seg fra vervet fredag med umiddelbart virkning.

– En skam
– Det er en skam for oss alle som jobber for å hjelpe innvandrerkvinner. Vi kan ikke noe annet enn å ta sterkt avstand til disse uttalelsene. Kvinner drar ikke på krisesenter fordi de liker det, men fordi de har det vondt. Det blir bare helt feil å påstå noe annet, sier leder av Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharakhani, til Utrop.
Buskerud Innvandrerråd er en paraplyorganisasjon som jobber for innvandrerne i hele fylket i samarbeid med lokale instanser, blant dem Drammens Innvandrerråd.

Uheldig for arbeidet
Lederne i innvandrerrådene i både Drammen og Buskerud sier dette var veldig uheldig, fordi det kan ha skadet arbeidet de har drevet med i lang tid.
– Kvinner og barn er de svakeste i våre samfunn, vi må beskytte dem, derfor kunne ikke vi i innvandrerrådet stille oss bak ham og slike uttalelser, sier Duymaz.
– Vi kjemper for og jobber med likestilling og kvinners rettigheter. Dette vekket oss og minnet oss på at det ennå er et stykke igjen å gå før vi når vårt mål, tilføyer Gharakhani.