Kirkens SOS håper tilbudet kan bli permanent og omfatte flere språk

Lanserer krisetelefon for minoriteter

Hvordan har du det egentlig? Trenger du noen å snakke med..? Do you need someone to talk to? Kirkens SOS lanserer krisetelefon for etniske minoriteter.

Kirkens SOS startet i januar i år opp et tilbud hvor personer med minoritetsbakgrunn kan ringe et grønt nummer for å råd og hjelp ved kriser. Her slipper man å si hvem man er, men kan likevel snakke med noen om sine problemer. På krisetelefonen kan du få hjelp til å sortere opplevelsen av skjult smerte og psykisk stress. Ni prosent av befolkningen i Norge sliter med dårlig psykisk helse, mens det tilsvarende tall for innvandrerbefolkningen er 27 prosent.

–  Prosjektet har fått økonomisk finansiering med midler fra Stiftelsen Helse- og Rehabilitering ut 2009.

Det er prosjektleder Anicken Wigdahl Sveia som forteller oss dette. I utgangspunktet er dette et prøveprosjekt med økonomisk finansiering ut 2009. Dersom det viser seg at etterspørselen øker, kan det være snakk om å bli et permanent tiltak, om den økonomiske finansieringen kommer på plass.

Folk som har behov, kan snakke om alt.

– Vi tror mange innvandrere sliter med psykiske plager, og vi vet at de ikke ringer til Kirkens SOS. Vi vil møte mennesker uavhengig av religion, etnisitet eller seksuell legning. Vi er her for alle som opplever en vanskelig periode i livet. Da dette tilbudet startet i januar, var det bare åpent to kvelder i uken, men etter hvert vil dette økes til hver kveld. Nå har vi 13 frivillige medarbeidere som går i en turnusordning. Tilbudet akkurat nå er at man kan ringe hit til oss torsdag, fredag og lørdag mellom klokken 18.30 og 22.00. Folk som har behov, kan snakke om alt. Her skal det være rom for å dele alt.

Tjenesten er trosnøytral og innringerne kan velge om de vil snakke norsk eller engelsk.

– Også her håper vi å kunne utvide tilbudet til flere språk, som for eksempel fransk. De frivillige medarbeidrne som besvarer henvendelser på krisetelefonen for minoriteter får opplæring i interkulturell kommunikasjon, og Kirkens SOS er opptatt at de skal ha kompetanse til å lytte til innringere med vidt forskjellige historier, forteller Wigdahl Sveia.Fra og med august må vi øke antall frivillige og de vi trenger enda flere frivillige medarbeidere.

Er du interessert i å være frivillig medarbeider i Kirkens SOS, krisetelefon for minoriteter?
Hjelpetelefonene / Helpline for Minorities at: 800 80 887
*Grønt nummer betyr; at tjenesten er gratis fra fasttelefon i Norge.