Romanifolket er mest diskriminert i Europa

The Fundamental Rights Agency (FRA) i EU offentliggjorde onsdag den første undersøkelsen som kartlegger omfanget av diskriminering og rasistisk kriminalitet rettet mot immigranter og etniske minoriteter i Europa. Undersøkelsen avslører at diskriminering, trakassering og rasistisk vold er mye mer utbredt enn offisiell statistikk viser.   

Romanifolket har høyest forekomst av diskriminering i Europa, ifølge undersøkelsen. Én av to respondenter sier å ha opplevd diskriminering i de siste 12 månedene. Romafolket opplever diskriminering på alle områder viser undersøkelsen.

Avhengig av land, varierer tallet fra 66 til 92% av romanifolket som sier de har opplevd diskriminering, og som ikke har rapportert dette til en myndighet. 65 til 100% av romanifolket mener de ikke har tillit til politiet og rettsvesenet. Det anslås at det bor ca 12 millioner romanifolk i EU.

Morten Kjærum, direktør for FRA, sier at denne uundersøkelsen avslører at det virkelige omfanget av rasistisk kriminalitet og diskriminering i EU er mye høyere. De offisielle tallene viser kun toppen av isfjellet.– Undersøkelsen viser at det store flertallet av folk ikke rapporterer diskriminering til noen myndighet. Tusenvis av tilfeller av forbrytelser og rasediskriminering forblir usynlige, uttaler han i en pressemelding.