Kommunikasjon med flerkulturelle pasienter må forbedres

Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 Andreas Bull-Gundersen (25) var bløder. På fagspråket kalles sykdommen hemofili. Da han ble skadet i Danmark oppsøkte han sykehuset sammen […]

Andreas Bull-Gundersen (25) var bløder. På fagspråket kalles sykdommen hemofili. Da han ble skadet i Danmark oppsøkte han sykehuset sammen med kameratene. Sykepleieren som tok i mot ham trodde kameratene mente han var homofil og avviste Andreas. 25-åringen døde av blødning og sykehuset innrømmet senere at han kunne ha blitt reddet.

Hvis nordmenn ikke klarer å kommunisere med danskene i nabolandet, hvordan kan flyktninger og asylsøkere fra et annet kontinent kunne kommunisere med helsemyndigheter i Norge? Denne saken bør være en vekker for norske helsemyndigheter. Innvandrernes og asylsøkernes møte med helsesystemet i Norge er ingen lett sak når man ikke snakker samme språk. Noen ganger er også den sosiale og kulturelle oppfatningen av enkelte sykdommer ulik. Helsemyndighetene i Norge må vurdere tiltak som kan forbedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og brukere med en annen etnisk bakgrunn. Det må settes av mer midler til tolk og til informasjonsmateriell på flere språk.