Vellykket forsøksprosjekt avsluttes til sommeren

LO vil være en flerkulturell organisasjon

Siden 2005 har Landsorganisajonen (LO) satset på å styrke innvandreres posisjon på arbeidsmarkedet og å inkludere dem i fagforeningene. Et forsøksprosjekt som fokuserer på norsk språk, er hovednøkkelen til å rekruttere flere, mener LO.

Forsøksprosjektet startet i august 2007 og varer frem til juli 2009. Målet var bedre innsikt i det å rekruttere innvandrere og utenlandsk arbeidskraft både som medlemmer og som tillitsvalgte. I renholdsbedriften som ble valgt ut er det flere med minoritetsbakgrunn. Norskkurs var et av tilbudene.

– 35 prosent av de som kom på kurset ble medlemmer, forteller prosjektleder Eva Bjøreng.

Få som er organisert

Det er flere grunner til at noen innvandrere ikke velger å fagorganisere seg. Ifølge en undersøkelse LO har gjort, vil de aller fleste ansatte med innvandrerbakgrunn før eller siden tilbake til hjemlandet. Dette er hovedgrunnen til at de ikke melder seg inn i en fagforening.

Margrethe Daae-Qvale har skrevet masteroppgave om  innvandrings- og integreringspolitikk i norsk fagbevegelse. Hun tror grunnen til at mange ikke organiserer seg er at de jobber innen bransjer med lav organiseringsgrad, og hvor det er mye deltidsjobbing, for eksempel hotell-og restaurantbransjen. Videre kan mange innvandrere ha et annet forhold til det å være fagorganisert. Mange steder er det ulovlig.

Satser på språket

Mange med minoritetsbakgrunn vet lite om sine rettigheter og plikter.

Julia Banda Rasmussen, tillitsvalgt i Posten, opprinnelig fra Zambia

Høsten 2007 deltok alle LOs forbund i planleggingen av prosjektet. De anbefalte å legge mer vekt på språk. Det visste man ville gi flere medlemmer. Språktestene før norskkursene viste at cirka 10 prosent var analfabeter.

– Dette må vi jobbe med når vi tenker på rekruttering, sier Bjøreng.

Flerkulturell fagbevegelse

I tillegg har LOs kulturutvalg nylig laget den korte dokumentarfilmen «En fargerik fagbevegelse». LO vil vise at de har medlemmer fra alle land, og inviterer med flere til å bli aktive. Fire tillitsvalgte med annen etnisk bakgrunn forteller om sin arbeidsdag og om hvorfor det er viktig å være organisert i fagbevegelser.

Julia Banda Rasmussen, opprinnelig fra Zambia, er verneombud i den største divisjonen i Posten med rundt 13 000 ansatte. Rasmussen har vært organisert i over 20 år. Selv mener hun at hun fikk jobben som tillitsvalgt fordi hun viste engasjement for medlemmenes rettigheter.

Det å være tillitsvalgt er som å være ”advokat” for de ansatte. Mange med minoritetsbakgrunn vet lite om sine rettigheter og plikter. Derfor er det en fordel å ha tillitsvalgte, sier Rasmussen.

LO må bidra mer

Rasmussen mener at selv om det er en del av LOs planer er å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til å være tillitsvalgte, er hun ikke fornøyd med resultatet ennå. Hun mener at til tross for at en del fagforeninger jobber kontinuerlig og er flinke til å rekruttere minoriteter, er det fortsatt en lang vei å gå.

– Det er på tide at LOs planer gjøres om til konkrete tiltak og handling, sier Rasmussen.

Samtidig påpeker hun at det er viktig at arbeidstakere med minoritetsbakgrunn selv engasjerer seg i fagbevegelsen.

Rettigheter kommer ikke som en selvfølge. Vi må hjelpe de tillitsvalgte i å synliggjøre det vi mener er viktig å fokusere på i arbeidslivet, sier Rasmussen.