Notiser

Author Recent Posts Saroj Chumber Latest posts by Saroj Chumber (see all) Innvandrer på hyttetur - 31.07.2013 På tide å møtes på midten - 09.05.2011 En rettferdig asylpolitikk - 17.01.2011 Anmelder Stopp Islamiseringen Av Norge Antirasistisk Senter anmelder i dag Arne Tumyr, leder av Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN) for overtredelse av rasismeparagrafen. Grunnlaget for […]
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Anmelder Stopp Islamiseringen Av Norge

Antirasistisk Senter anmelder i dag Arne Tumyr, leder av Stopp
Islamiseringen Av Norge (SIAN) for overtredelse av rasismeparagrafen.

Grunnlaget for anmeldelsen er uttalelser Tumyr ga til TV2 under en
markering SIAN avholdt på Egertorget i Oslo fredag 22. mai. SIAN
hadde fått tillatelse til å avholde en motdemonstrasjon mot markeringen
”Stopp Muslimhetsen” som foregikk ved Stortinget.

Tumyr
ble intervjuet av TV2 og uttalte i intervjuet følgende: ”I en
forsvarssituasjon er det klart at da har vi nøyaktig den samme
situasjonen som vi hadde i 1940-1945. Da hadde vi valget om å enten
underkaste oss disse overgriperne eller å gripe til våpen”.


Det er viktig at samfunnet gir et klart signal om hvor grensen går i
den demokratiske samfunnsdebatten. Å oppfordre til å ”gripe
til våpen” mot en gruppe norske medborgere som sammenlignes med de
nazistiske okkupanter – det er langt over grensen for hva et
demokratisk samfunn kan akseptere, sier leder i Antirasistisk Senter,
Kari Helene Partapuoli i en pressemeldning.
Obama: -To stater er løsningen

– 
Israel må godta at på samme måte som man ikke kan nekte Israel sin rett
til å eksistere, kan man heller ikke nekte Palestina den retten, sa
USAs president Barack Obama i sin første tale til den muslimske verden.

Presidenten sa også at situasjonen for det palestinske folket i dag ikke er 
holdbar, og at den eneste løsningen er to stater, der palestinere og israelere lever i fred. Obama sa at han personlig vil jobbe for dette «med
all den tålmodighet som oppgaven krever».

President Barack Obama innledet talen sin i Kairo med å takke og hilse
tilhørerne på arabisk.

– Det har rent for mange tårer. Det har flytt for mye blod. Vi har alle et
ansvar for å arbeide for den dagen da mødre av israelere og palestinere kan
se sine barn vokse opp uten frykt; når det hellige land med tre store
religioner blir det fredens sted som Gud mente at det skulle være; når
Jerusalem er et sikkert og varig hjem for jøder, kristne og muslimer, og et
sted hvor alle Abrahams barn kan leve sammen i fred.

Abid krever noe som allerede eksisterer

Advokat og Venstres stortingskandidat Abid Q. Raja krever
at innvandrere må avlegge troskapsed og delta på statsborgerseremoni.
Problemet er bare at tlibudet allerede finnes. Og det var FrP som
lanserte forslaget i 2002.


Troskapseden lyder slik: “Som
norsk statsborger lover jeg troskap til Norge og det norske samfunnet,
og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere
landets lover.”

Ideen om troskapsløftet kommer fra FrPs Svenn Kristiansen som krevde troskapsløfte fra muslimer. 

Ideen
ble fanget opp av Erna-regjeringen den gang, og i dag gjennomføres den av
Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Selv om deltakelse på
seremonien er frivillig, har den blitt kritisert fra flere
hold.

Kun 20 prosent av de inviterte møtte opp til statsborgerseremonier både i 2007 og 2008.

Begrunnelsene for å ikke delta handler om at folk ikke har fått
invitasjon, om at tidspunktet ikke passer, at de har for mye å gjøre,
eller at de ganske enkelt ikke ser poenget. Det er liten ideologisk
eller politisk begrunnet motstand å spore i datamaterialet.

– Norge bryter internasjonale forpliktelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har vedtatt å sende afghanske
asylsøkere tilbake såkalte “trygge” områder selv om søkerne ikke har
tilknytning der. Norge bryter internasjonale forpliktelser, mener afghanere.

Innstramningen er en del av en 13-punkters plan regjeringen lanserte i fjor.

Dette er helt klart en innstramning som
vil ramme mennesker som har et behov for beskyttelse fordi de kommer fra
utrygge områder og ikke har noe nettverk andre steder. Det er avgjørende å
ha et nettverk for å kunne klare seg i Afghanistan. Det gjelder
sikkerhet, men også å få tilgang til for eksempel bolig, sier
Zahir Athari fra Afghan Refugee Committee.

– UNHCR har slått dette
tydelig fast i sine anbefalinger. Norge bryter med dette sine internasjonale forpliktelser
om å ikke sende folk tilbake til en uverdig behandling, mener han.

At
det har kommet flere afghanske asylsøkere til Norge i år er en naturlig
konsekvens av at krigen i Afghanistan blir stadig verre. Det er flere og ikke
færre som har et behov for beskyttelse, men det er helt åpenbart at regjeringen
tenker mer på sitt eget beskyttelsesbehov fra FrP enn på mennesker som
flykter fra krig. Det er utrolig feigt og usolidarisk og ikke en rødgrønn
regjering verdig, sier Beret Werner fra
Støttenettverket for Afghanske flyktninger.


Radikal høyrevind etter EU-valget

Radikale høyrepartier i mange land gjorde gode valg i EU-valget.

I Storbritannia fikk Det britiske nasjonalistpartiet (BNP) inn to representanter, ifølge VG.

BNP har, i likhet med Geert Wilders Frihetsparti (PVV) i Nederland og Nasjonal
Front i Frankrike, gjort kampen mot islam til et omfattende tema i
valgkampen.

Dette er et kristent land, og islam er ikke velkomment her. Islam lar
seg ikke kombinere med verken kristendom, demokrati eller
kvinnerettigheter. Dette er faktum Europas eliter må ta inn over seg,
slo BNP-leder Nick Griffin fast søndag kveld.

PVV vant 17 prosent av stemmene i Nederland, mens det beslektede partiet Jobbik fikk 14,7 prosent i Ungarn.

Disse partiene henter stemmer fra folk som føler seg krenket av
eliten, misforstått og ekskludert fra samfunnet og mediene, sier
forsker Alfred Pijpers ved det nederlandske Clingendael-instituttet.

En undersøkelse fra The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) viser at 1 av 3
muslimer har opplevd diskriminering og at 11 prosent har vært offer for
rasistisk kriminalitet, men muslimer opplever ikke mer diskriminering
enn andre minoritetsgrupper.

Strengere regler for asylsøkere

Utlendingsdirektoratet har fått instruks om å stille
strengere krav til dokumentert identitet i asylsaker. Hvis en asylsøker
ikke gjør det som er praktisk mulig for å dokumentere sin identitet,
skal myndighetene i større grad avslå eller eventuelt gi en begrenset
tillatelse.

Det er et stort problem at svært få
asylsøkere kan legitimere seg med gyldig reisedokument. Erfaringen
viser at over 95 prosent mangler slike dokumenter når de melder seg for
politiet.

– I saker hvor UDI vurderer å innvilge
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag på tross av at utlendingen
mangler dokumentasjon for identiteten, har jeg derfor gitt instruks om
at de i større grad skal avslå eller gi en begrenset tillatelse som
ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller
familieinnvandring, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje
Andersen.

Det er viktig å kjenne identiteten til de som får
opphold i Norge. Selv om det i mange tilfeller er forståelige grunner
til at asylsøkere er uten identitetsdokumenter, må myndighetene ut fra
kontrollhensyn stramme inn praksis overfor dem som har mulighet til å
framskaffe slik dokumentasjon.

Det kan være mange grunner til
at asylsøkere mangler gyldige identitetspapirer. De som flykter på
grunn av et behov for beskyttelse, vil ofte være uten mulighet til å få
utstedt slike dokumenter fra myndighetene i hjemlandet. I noen
tilfeller er også problemet at det ikke finnes fungerende
myndighetsapparat som utsteder identitetsdokumenter i søkerens
hjemland.

Enkelte kvitter seg med identitetsdokumentene fordi
de ønsker å skjule hvem de er, for eksempel fordi de har gitt en falsk
asylhistorie, eller fordi de har forlatt hjemlandet for å unndra seg
straffeforfølgelse for kriminelle handlinger.

– Vi må sikre at juks ikke belønnes, sier statsråd Andersen.

Instruksen trer i kraft 15. juni 2009.

Sommeren høysesong for tvangsekteskap

Ungdom frykter at de kan bli giftet bort
mens de er på ferie i foreldrenes hjemland. Nå sier stadig flere fra
til hjelpeapparatet.

Stadig flere henvendelser fra ungdom som frykter tvangsgifte i
sommerferien når politiet. Nå kan imidlertid ungdommer som ser seg selv
i faresonen skrive en egenerklæring før avreise, skriver NRK.

Politioverbetjent Nina Bjørlo i Buskerud politidistrikt sier at ungdommene er
bedre kjent med disse erklæringene nå, og derfor flere tør å ta kontakt med
hjelpeapparatet. Ungdommene på sin side sier at det er vanskelig å få forståelse fra familien her og i hjemlandet.

– Flere er allerede forlovet i ung alder og vet at ferien kanskje er et planlagt
bryllup som de overhodet ikke ønsker, sier Bjørlo til NRK.

Handlekraft
Liv
Gjønnes, leder for Senter for oppvekst tror bedre samarbeidsrutiner
mellom politi, oppvekstsenter, helsestasjoner og skoler har en
sammenheng med et større antall henvendelser fra ungdommene. Også flere
rettssaker i Drammen med strenge dommer for tvangsgifte har hatt en
sterk preventiv effekt, mener hun.

– Gjennom dommene som har falt blir det synliggjort at dette er straffbart i Norge
og at vi tar det på alvor, sier hun til NRK.

Minoritetselever i flertall i 51 av 125 skoler i Oslo

I Oslo har 51 av 125 grunnskoler et flertall
minoritetsspråklige elever. Mange elever flytter mellom skoler. Hvor mange disse som har minoritetsbakgrunn er imidlertid uvisst.

Utdanningsetaten i Oslo, som har tall for det aller meste, mangler
oversikt over hvor mange som bruker ordningen med fritt skolevalg. Det er
den enkelte skole som fatter vedtak om hvem som skal få bytte skole. En
ringerunde til rektorer i Oslo viser at antallet som flytter varierer
kraftig.

På Hersleb skole (med 94 prosent minoritetsspråklige elever) i Oslo indre øst
har 30 av 138 elever som skal begynne i 8. trinn søkt seg til andre skoler.

På Holmlia skole har åtte av rundt 130 elever søkt om å få bytte skole i år,
for Gran skole (med 93 prosent minoritetsspråklige elever) har sju elever
søkt seg fra skolen, mens 39 har søkt seg til den.

Mortensrud skole (med 97 prosent minoritetsspråklige elever) har ikke konkrete
tall tilgjengelig, men rektor anslår at 40–50 elever flytter fra og til
skolen årlig, men at antallet elever holder seg stabilt.

Ingen av rektorene kan gi tall om hvor mange av de som flytter til og fra
skolene som har minoritetsspråklig bakgrunn.

Kultur

Pris til arbeid med MUF-ere

Støttegruppa for Bilal og Hawre og ordføreren i Tromsø, Arild
Hausberg, mottar Annette A. Thommessens Minnepris for 2009 for deres
ekte og uselviske engasjement som på en svært vellykket måte har
bidratt til å skape forståelse MUFeres situasjon i Norge, sier
generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem
.

Midlertidig
Uten Fornyelse (MUF) har blitt en betegnelse på en gruppe mennesker som
har blitt kasteballer i forvaltningen. 18. mars 2009 varslet
Regjeringen at de gjenværende MUF-erene skulle få sin sak behandlet på
nytt – 10 år etter at de ankom Norge.

Denne fornuftens seier over prestisjen i MUF-saken er det mange som har
bidratt til og mange kunne fortjent å bli takket. Sentralt blant disse
står Støttegruppa og ordføreren i Tromsø, som hver for seg har satt
fokus på urimeligheten i MUF-erenes situasjon, sier generalsekretær i
NOAS, Morten Tjessem.   

Til topps med kronprinsen

Ja, kronprinsen skal være med å gå fra Juvasshytta og opp på
Galdhøpiggen lørdag 13. juni, sier prosjektleder Harald Tønnes i Røde
Kors.

Til Topps er et samarbeid mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) og Røde Kors og er et arrangement for de som er er opptatt av
tema integrering.

Over 1000 mennesker fra det flerkulturelle Norge har meldt seg på
arrangementet som foregår fredag og lørdag. Fristen for å melde seg er gått ut.

Vi har et voldsomt ras av påmeldinger, men vi kommer nok ikke
over 2000, sa prosjektleder Harald Tønnes i Røde Kors til GD. De hadde et
håp om at 2469 mennesker skulle være med opp på 2496 meter.

Fargerik kampsport

På juniorlandslaget i Taekwon-Do finnes
det utøvere med røtter i både Peru, Marokko, Sri Lanka og Kina.
Treneren Nina Solheim (29) er opprinnelig fra Sør-Korea. Hun mener det
ikke er tilfeldig at akkurat denne kampsporten er så fargerik.

– I Taekwon-Do aksepteres alle slags raser og hudfarger. Vi er bare
opptatt av holdninger, verdier og prestasjoner. Det vi ønsker er at
utøverne skal utvikle seg så godt som mulig, og jeg vil gjerne bidra
til at det skjer, sier hun til aftenposten.

I helgen deltok laget i Junior-VM i Trelleborg i Sverige. Det ble dessverre ingen medaljer på de norske utøverne.


Vi hadde ventet at de norske utøverne hadde kommet lengre i
mesterskapet, for de holder en høy internasjonal standard, sier
sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund

Han
forklarer at de norske utøverne ikke var vant med å bruke elektroniske
vester. Juniorlandslaget skal nå på en lengre treningssamling til Kina
for å legge grunnlaget til gode prestasjoner i junior VM og OL-kvaliken
for ungdoms OL som arrangeres i Mexico i februar neste år.

Mangfold på flytoget

Ved å bruke bilder av mennesker med ulik
hudfarge i både stillingsutlysning og markedsføring ønsker Flytoget å
signalisere både hvem som kan jobbe hos dem og hvem de jobber for.

 5,5 prosent av de ansatte hos
Flytoget har en annen etnisk bakgrunn. Sånn
er det imidlertid ikke blitt fordi de spesifikt blir oppfordret til å
søke. Hos Flytoget blir ingen spesielt oppfordret til å
søke. Bedriften har valgt en annen metode og har god erfaring
med den,
ifølge Intergrerings-
og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– I stillingsannonsering og i
markedsføring bruker vi bilder av mennesker. Vi mener
dette gir en viktig signaleffekt, sier HR-direktør Kari
Skybak.

Menneskene på bildene viser smilende, uniformert
servicepersonell, noen mørke i huden,
andre lyse. De gjenspeiler mangfoldet både blant ansatte og
reisende.

Skybak påpeker at selv om det å ha en annen
bakgrunn er en kvalifikasjon i seg selv, er det ikke nok for å
få jobb i Flytoget. Rekrutteringen gjøres ut fra
en helhetlig vurdering av personlighet og kompetanse.

– Vi regner
med at de gode kandidatene søker uansett bakgrunn, og vi er
opptatt at alle skal få en like seriøs og god behandling
av søknaden, sier hun.