Utrop for 5 år siden

0Shares

Asylbarn blir kastet ut av Norge

Syv av ti enslige, mindreårige asylsøkere blir kastet ut av Norge.

Fordi myndighetene mener de ikke har noen grunn til å være her, skriver Adressa.no.

– Enkelte har det nok tøft, sier mottaksleder Rune Skagen.
Innføring av alderstesting har ført til at langt flere må forlate Norge
enn tidligere. På Leira asylmottak i Levanger bor det 13 ungdommer i
alderen 15 til 18 år. Uten foreldre og uten familien rundt seg skal de
klare seg så godt de kan i det nye landet. Mange av de enslige
mindreårige asylsøkerne har heller ingen foreldre i hjemlandet og flere
er bekymret for framtiden.

– Mange savner foreldrene og tenker mye på hva som skal skje. Når
de bor her er de ennå i en fase hvor de ikke vet om de får bli i Norge.
Det kan være tøft nok i seg selv, mener Skagen, som understreker at det
tilsynelatende går rimelig greit med de fleste.