Ukens spørsmål på lettnorsk:

1. Hvor mye større er andelen
fattige barn i innvandrerfamilier, sammenlignet med alle barn i
Norge?

2. Hva vil Ragnhild Kristiansen, leder i
Aleneforeldreforeningen, at regjeringen skal gjøre for å
hjelpe fattige barn?

3. Hvor mange mennesker fra EØS-land
har arbeidstillatelse i Norge?

4. Hvorfor er det mange polske
arbeidere i Norge som ikke går på norskkurs?