Uklar effekt av streng asylpolitikk

0Shares

Tankegangen til regjeringen er at antall asylsøkere vil gå ned dersom det gjøres lite attraktivt å komme til Norge.

Denne logikken lå også bak da arbeids- og inkluderingsminister Dag
Terje Andersen i fjor høst gjennomførte innstramminger i
asylpolitikken, blant annet reglene for hjemsendelse av enslige
mindreårige og for gjenforening.

Men en studie utført av nederlandske forskere tyder på at nasjonal politikk
kan ha en betydning, men at andre faktorer er vel så viktige, i følge Forskning.no.

To britiske studier peker på at asylsøkerne vet lite om detaljene i det
enkelte lands asylpolitikk, og at effekten av å sende signaler i form
av innstramming derfor har liten effekt.

– Små justeringer som kan se viktige ut fra et politisk synspunkt vil
ikke ha noen betydning for hvor strømmen av asylsøkere går. Asylsøkere
er sjelden er klar over hvilke endringer som blir gjort i regler og
forskrifter og disse endringene er uansett ikke en viktig faktor for
dem, sier professor Heaven Crawley, direktør for Centre for Migration
Policy Research ved Swansea University i Wales.

Hun er nå i ferd med å fullføre en rapport om sammenhengen mellom asylpolitikk og tilstrømming av asylsøkere i Storbritannia.

– Den eksisterende forskningen er ganske tydelig på at det ikke er noen
klar sammenheng mellom asylpolitikk og antallet asylsøkere, hevder
Crawley, som har sett på tilgjengelig forskning fra ulike europeiske
land.

Hun sier at mangelen på sammenheng mellom asylpolitikk og tilstrømming
er spesielt tydelig når det gjelder velferd, sosiale ytelser og
muligheten for inntekt mens asylsøkerne venter på å få avgjort saken
sin. Ulik politikk mellom de ulike landene på dette feltet har ingen
betydning for hvilket land asylsøkerne reiser til.

– Myndighetene kan fortsette å gjøre det verre, men det vil ikke
hjelpe. Uansett vil det ikke bli verre enn det de reiser fra. Ingen av
asylsøkerne forventer egentlig velferdsgoder og alle forventer å kunne
få jobbe. Om det ikke er tillatt å arbeide, og asylsøkerne nektes
velferdsgoder, vil mange ende opp i illegalt arbeid, sier hun til
forskning.no