Norsk-argentiner får stipend fra Fritt Ord

Mangler flerkulturelle barnebokforfattere

0Shares

Den norske barne- og ungdomslitteraturen mangler flerkulturelle stemmer, ifølge Dag Larsen, forfatter og leder av prøveprosjektet med forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur.

Trenger minoritetsforfattere
I fjor startet barnebokforfatterutdanningen et prosjekt med 14 studenter. Andre del av prosjektet startet nå i høst, og består i en to-årig forfatterutdanning. Det er satt av plass til to studenter med minoritetsbakgrunn.

Larsen mener at det er viktig å få kontakt med unge skriveføre mennesker med minoritetsbakgrunn. Disse stemmene mangler helt i den norske barne- og ungdomslitteraturen, sier han til Dagsavisen.

Norge befinner seg fortsatt i en integreringsprosses, og ting er på vei.

– Det betyr at det i dag er store ungdomsgrupper som ikke får reflektert sine spesielle erfaringer og opplevelser i litteraturen. Noe som også kan bety at mange stenges ute fra bøkenes verden. Mennesker med minoritetsbakgrunn kan bidra til fornyelse av språket, sier han.

Forfatter med mange ideer
Veronica Salinas har fått Fritt Ords stipend for å ta forfatterutdanningen. Salinas er frilansskuespiller og forfatter. Hun har gått på Teaterhøyskolen i Buenos Aires i Argentina og studert spansk og portugisisk litteratur i Olso.

– Jeg skriver mye, jeg har mange ideer, men er helt bevisst på at det kan være bra å få teknikken på plass. Hver sjanger har sin hemmelighet, sin måte å bygge opp en historie eller en fortelling på. Jeg vil gjerne skrive for barn i alle aldre. Vi har alle et lite barn inni oss. Jeg drømmer om å nå det barnet. Jeg gleder meg til å jobbe med det norske språket på et annet nivå og til å møte forfattere og litteraturvitere som er forelesere, sier hun.

– Hva tror du skyldes at det ikke er så mange barnebokforfattere med minoritetsbakgrunn i Norge?

– Norge er et land som fortsatt befinner seg i en integreringsprosses, og ting er på vei. Det er flere mangfolds-stemmer som var gjemt før, men som nå samler energi og styrke for å komme ut i den “norske verden”, sier hun.

– Hva tror du kan gjøres for at flere minoritetsspråklige skal bli barnebokforfattere?
 
– Vi er på vei. Jeg tror stemmene er her, det er bare å ha litt tålmodighet og fortsette å lage plass til alle, mener Salinas.

Barnebokforfatterspiren håper forlagene kan være åpne for å gi ut bøkene hun og de andre studentene kommer til å skrive.


Fakta

Studiet er første del av et treårig prosjekt som finansieres gjennom Norsk kulturråd, Norske Barne- og ungdomsbokforfattere og Norsk Barnebokinstitutt. Den andre delen av prosjektet, som ble startet opp nå denne høsten, er organisert som en to-årig utdanning. Til denne delen av utdanningen er det satt av midler til to studenter med bakgrunn fra Afrika, Asia, Midtøsten eller Latin-Amerika.

Kilde: Dagsavisen