Kurs om inkluderende arbeidsmiljø

0Shares

Fra og med 1. januar i år har alle
offentlige virksomheter og private bedrifter med over 50 ansatte plikt
til å fremme mangfold på arbeidsplassen. Det innebærer blant annet
at virksomhetene nå må rapportere på hvilke tiltak de gjennomfører for
å skape en arbeidsplass som inkluderer personer med annen etnisitet
og nedsatt funksjonsevne og har en god kjønnsbalanse.

Kursserien som starter i Oslo i dag er et
tiltak fra Likestillings- og diskrimineringsombudet for å hjelpe
arbeidsgiverne til å komme i gang med inkluderingen. I tillegg til
en gjennomgang av lovverket, diskrimineringstematikken og plikten til
aktivitet og rapportering, kommer flere bedrifter for å fortelle om
sine erfaringer med mangfold.

Kursene holdes i:

Oslo – 21. september
Bergen – 28. september
Trondheim – 5. oktober
Tromsø – 12. oktober
Stavanger – 19. oktober

Påmeldingsfristen for kursene i Oslo og
Bergen har allerede gått ut, men det er fremdeles mulighet til å melde
seg på kurs i Trondheim, Tromsø og Stavanger.

LDO har også laget en egen kampanjeside om
mangfold på arbeidsplassen, der de har samlet nyttig informasjon om de
temaene kursserien omhandler: www.mangfold.ldo.no