Folkestyre på egne betingelser

Vestlige bistandsorganisasjoner bør være støttespillere heller enn å blande seg inn i prosessen med utvikling av demokrati i Somalialand. Det mente flere under et nylig avholdt seminar i Oslo.

I skyggen av problemene i Somalia har den ikke-anerkjente staten
Somaliland fåt til en forholdsvis fredelig utvikling, som nærmest
savner sidestykke på Afrikas horn, et område vanligvis forbundet med mangel på stabilitet.

Valget som skulle
avholdes 27. september, er utsatt inntil videre etter sterke
uenigheter mellom ulike politiske grupper i landet, blant annet
med bakgrunn i en elendig gjennomført valgregistrering. Fatima Ali
Mader, leder i Somaliland Women Solidarity krever opprettelse en
ekspertgruppe som skal finne en vei ut av uføret.


Uenigheten rundt valget har ført til en svært betent situasjon. Vi
trenger både en politisk uavhengig valgkommisjon og at partiene
samarbeider for at valget skal bli troverdig, og for at regjeringen
som skal velges har legitimitet. Jeg er fortsatt optimist og tror
alle parter skal samle seg og bli enig om en ny valgdato, sier Ali Mader.

Må støtte demokratiet: Vesten bør støtte opp under den fredelelige prosessen, var det enighet om under et seminar om Somaliland nylig. Fra venstre: Stig Jarlen Hansen, Øst-Afrika forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Fatima Mader Ali (stående), Adan Mohammed, Kjell Harald Dalen fra Utenriksdepartementet og Christoffer Klyve.