– Sri Lanka er et tvangsekteskap

0Shares

Eskalasjonen av konflikten på Sri Lanka har ført til en enorm humanitær krise. H vordan kan den tamilske sivilbefolkningens akutte situasjon løses og hva kan gjøres for å løse konflikten på lengre sikt? Det var blant spørsmålene som ble diskutert under en debatt arrangert av Studentorganisasjonen for Aktivisme og Kunnskap (SAK).

Stine Paus fra Flyktninghjelpen (NRC) kom nylig tilbake fra Sri Lanka. Hun forteller om en svært nedslående situasjon i kjølvannet av Colombo-regjeringens siste offensiv
.
– LTTE, tamiltigrene, har nå kun kontroll i områdene rundt Mullativu i nord-østdelen av landet. 200.000 personer regner man med er internt fordrevne i stridsområdet. Flyktninger på steder som Omanthai og Vavuniya ender opp i leirer uten bevegelsesfrihet, og det foregår en utsiling av stridende og sivile. Vi prøver fra vår side å legge mest mulig press på mynidighetene for at leirene skal bli så lite permanente som mulig.

Tamiltigrene har gravd sin egen grav ved å bruke vold overfor uskydige.

Tror ikke på Tamil Eelam

Indra de Soysa, professor i statsvitenskap ved NTNU, ser på seg selv som et produkt av kulturblandingen i Sri Lanka.

– Jeg er europeer, sinhala (singhaleser red. anm.) og tamil. Min mors familie er etniske tamiler med røtter i sør-områdene i flere århundreder. Husk også at 40 prosent av Colombo er tamilskspråklig.

Han mener borgerkrigen er et resultat av fattigdom fremfor etnisitet, og at et flertall av sør-tamilene ikke kjøper LTTEs propaganda.

– Jeg sier ikke at Sri Lanka har vært en perfekt statskonstruksjon. Jeg vet at mange, både tamiler, men også singhalesere og muslimer, har kjent myndighetenes undertrykkelse på kroppen. For alle som bor på Sri Lanka ville det aller beste vært en multietnisk stat, med like rettigheter for alle etniske grupper i et liberalt demokrati.

Utrop spurte de Soysa hvorfor myndighetene i Colombo lyktes med sin strategi overfor internasjonale aktører med å demonisere LTTE.

– Jeg tror spørsmålsstillingen er litt feil. Sri Lanka er et lite land med svært begrenset innflytelse overfor stormakter som USA, India, Kina og Storbritannia. Tamiltigrene har gravd sin egen grav ved å bruke terrorisme og vold overfor uskydige og nøytrale parter i konflikten.

Legitimerer frihetskamp
61 års undertrykkelse av tamilenes språk og kultur og stadige avtalebrudd fra sentralmyndighetene i Colombo rettferdiggjør vår frihetskamp, sier Godfrey Manoharan fra Tamil Youth Organization.

– Vi som tamilsk diaspora har ingen tro på den lankesiske regjeringens stadige brutte løfter. Jeg mener internasjonal hjelp, i form av massiv økonomisk bistand og internasjonale observatørers inntreden i landet, er veien å gå.

Nirmalan Selvarajah, talsperson i Norsk Tamilsk Forum gikk enda hardere ut mot de Soysas innlegg.

– Hvordan kan du si at etniske tamiler i sør har det flott? Sri Lanka er ikke annet enn et tvangsekteskap preget av etnisk rensing og en stadig mer aggressiv sighalesisk nasjonalisme. Vi kan ikke lenger leve sammen med voldtektsmenn og barnemordere, noe som historien lenge har vist. Jeg ser det som eneste løsning at tamilene får leve i fred i sin egen stat, fullt ut anerkjent av verdenssamfunnet.