Mange er i tvil om hva islam tillater

Dette er tillatt og forbudt for norske muslimer

118Shares

Basim Ghozlan er ansvarlig for nettsiden islam.no og svarer på mange spørsmål fra muslimer som er usikre på hva som rett og hva som er galt. Han mener at det er vanlig med nye tolkninger (ijtihad) for de nye problemstillingene som møter muslimer i Europa.

Blant annet derfor ble det Europeiske Fatwarådet opprettet i 1997. Rådet bestående av muslimske ledere utsteder fatwa (islamske regler) og svarer på europeiske muslimers spørsmål om alt fra påkledning, giftermål og seksualliv til omgang med ikke-troende, arbeidsliv, helse og utdannelse.

Jeg vil ikke selge noe som gjør andre syke.

Hoodo Ali, norsk muslim, om svinekjøtt

Islam.no tar for seg de spørsmålene som kan være utfordrende for de fleste som vil praktisere islam i et ikke-muslimsk land. Spørsmål som salg av alkohol og svinekjøtt, samt lån med renter skaper uenigheter og forvirring blant muslimer i Norge. Hoodo, Rabha og Radima er tre muslimske kvinner fra Oslo. Utrop har møtt dem og konfrontert dem med spørsmål og svar fra islam.no for å høre deres meninger.

Vil ikke ødelegge liv

Hoodo Ali er opprinnelig fra Somalia og vil ikke jobbe i en butikk hvor hun må selge alkohol eller svinekjøtt.

– Det å drikke alkohol ødelegger hjernen, og jeg vil ikke bidra til å ødelegge liv, sier hun.

Hun mener at bruken av noe som gjør at man mister kontrollen, slik som narkotika eller alkohol, er haram.

– I de fleste kriminelle handlinger er rusmidler involvert. Når jeg selv ikke drikker alkohol så hvorfor skal jeg selge det, spør hun.

Svinekjøtt vil hun heller ikke selge, ettersom det er også haram.

– Man blir syk av det. Det er ikke bare islam som forbyr dette, det er også forbudt i andre religioner. Jeg vil ikke selge noe som gjør andre syke, sier hun.

Heller blomster enn øl

Medstudenten Rabha Ahmimad fra Marokko er enig med henne, og sier at siden det står i Koranen og Hadith – profeten Muhammeds muntlige beretninger – er det forbudt å drikke, selge, servere eller sitte med noen som drikker alkohol.

– Hva med å bare selge det? Er det også forbudt?

– Jeg har selv hatt praksis i en butikk, men valgte å jobbe i en blomsterbutikk for å unngå å selge alkohol og svin. Jeg har barn som jeg vil være et forbilde for, og jeg vil ikke at de skal drikke alkohol eller spise svin. Derfor ville det ha vært et eksempel på dobbeltmoral hvis jeg solgte det, sier Rabha.

– Men hvis jeg ikke finner jobb noe annet sted så kan jeg jobbe i en butikk hvor det selges alkohol og svinekjøtt, men jeg må samtidig prøve å finne annen jobb, legger hun til.

Radima Batajeva fra Tsjetsjenia er enig.

Når det gjelder kjøtt som ikke er slaktet på islamsk måte, mener Hoodo at hvis hun ikke får tak i halal-kjøtt så kan hun spise det som selges i vanlige norske butikker. Det går Rabha og Radima sterkt imot. Hvis de ikke finner halal-kjøtt så spiser de fisk og grønnsaker isteden.

Trening med menn

Når det gjelder menn og kvinner som jobber eller trener sammen, mener de at det ikke er noe problem så lenge det er basert på gjensidig respekt. Men de legger til at i islam er det viktig med anstendighet, og at både menn og kvinner kler seg passende.

– Jeg kan ikke svømme sammen med menn, men det går greit å trene sammen, sier Hoodo.

Rabha pleier fra tid til annen å ringe til et TV-program hvor det er en muslimsk lærd – en alim – som svarer på spørsmål om Islam. Hun spurte for eksempel om hun kunne ta boliglån med renter, der den lærde svarte at det var haram og at hun burde heller ta rentefritt lån i en islamsk bank.

Dersom hun ikke kunne finne en, måtte hun enten spare penger selv eller flytte til et muslimsk land.

Radima synes ikke at det er en praktisk løsning. Hun har tenkt å bo hele sitt liv i Norge og kommer til å kjøpe bolig uansett om hun får rentefritt lån eller ikke.

– Man må se på selve situasjonen, og se mulighetene ut fra det, sier hun.

Hoodo kjøpte for noen år siden både bolig og bil med lån fra banken, men da hun fikk vite det var haram valgte hun etter råd fra en saudiarabisk imam å selge alt. Nå leier hun isteden.

– Hvorfor spør du ikke heller lærde i Europa eller Norge som er bedre kjent med forholdene?

– Problemet mitt er språket. Jeg har bare bodd i Norge i to år, og det er litt vanskelig å spørre på norsk. Derfor foretrekker jeg å spørre på mitt språk, sier Hoodo.

Radima mener at man ikke trenger å spørre om alt, men kun de viktige tingene. Om man kjenner islam vet man ofte selv hva som er halal og haram.

Men Rabha mener at ikke alle har kunnskaper nok til å gjøre dette. Det er derfor viktig å spørre en som kan mye om islam som en alim eller en imam. Hoodo er heller ikke opptatt av å spørre imamer.

Hun spør heller bekjente som vet mer om islam enn hun gjør.

– Hva med nye tolkninger eller fatwaer som tillater det dere mener er haram?

– Så lenge de er logiske, er ikke dette noe problem. Men man bør være skeptisk til alle de svarene man får. Det er så mange som utsteder fatwa, så det er viktig å vite om den som utsteder er til å stole på, sier Rabha.

Radima mener at folk uansett har forskjellig fortolkning av islam og forstår religionen på forskjellige måter. Derfor er det riktig at man forsøker å undersøke saken selv.

Islam.no om halal og haram:

Spørsmål

Halal eller Haram

? (ifølge islam.no)

1. Å jobbe i en dagligvarebutikk  som selger svin og alkohol?

Det er svært vanskelig og unngå å selge svin og alkohol i norske dagligvarer, og ettersom jobben i seg selv er halal så er det ikke et problem.

2. Å spise kjøtt som ikke er slaktet på en islamsk måte?

Majoriteten av muslimske lærde mener at kjøtt som er å finne i vanlige kjøttdisker ikke oppfyller kravene til halal-mat, og bør dermed unngås hvis det finnes akseptable alternativer. Men det finnes andre lærde som tillater slikt kjøtt, spesielt når det ikke er lett tilgang på halal-kjøtt. Disse argumenterer med at slikt kjøtt faller innenfor kategorien ”kjøtt slaktet av bokens folk” (kristne og jøder), forutsatt at slaktemetoden ellers er akseptabel ved at dyret ikke er dødt før strupen kuttes.

3.At menn og kvinner jobber eller trener samme sted?

Hverken Koranen eller Hadith hevder at det skal være segregering mellom menn og kvinner. I profetens tid var det vanlig at menn og kvinner jobbet og ba sammen.

Men islam verdsetter anstendighet. Derfor bør anstendighet også framgå i klesmåten til både menn og kvinner. Klærne skal verken være så tynne eller trange at siluetten til private kroppsdeler blir synlige. Menn bør dekke seg fra navlen til knærne, mens kvinner bør dekke hele kroppen bortsett fra hender, føtter og ansikt foran menn som ikke er av nær familie. Så lenge disse kravene er oppfylt så er det ikke noe problem at menn og kvinner jobber eller trener sammen.

4. Å håndhilse på det motsatte kjønn?

Det er forskjellige tolkninger på dette området. Noen mener at det er haram å «røre» medlemmer av det motsatte kjønn som ikke er ektefeller eller nær familie. Dette gjelder både for menn og kvinner.

Andre derimot mener at ordet «røre» i Hadith og i Koranen referer til sex utenfor ekteskapet. Det finnes flere Hadith som tyder på at å håndhilse på det motsatte kjønn ikke er haram. En Hadith forteller at profeten Muhammed var så snill at hvem som helst kunne holde hans hånd – selv kvinner.

5. Å ta abort?

Abort er ansett som haram i islam, men det gis dispensasjon for tilfeller der det blant annet er fare for morens liv, og ved andre spesielle omstendigheter.

At man ikke ønsker barnet eller at tidspunktet ikke er ideelt, er i islam ingen akseptabel grunn for abort.

6. Å ta opp lån med rente?

Det finnes ennå ingen løsning for halal banklån i Norge. Rentebærende lån er i utgangspunktet haram, men Det Europeiske Fatwarådet har gitt en begrenset tillatelse under tvingende nødvendighet for dem som bor i Europa.